Учні та студенти на практиці на підприємстві: поради роботодавцям щодо належного оформлення

11 червня 2018

ГУ Держпраці повідомляє, що підприємства,  установи,  організації незалежно від форми власності надають учням, слухачам професійно-технічних навчальних закладів робочі місця або навчально-виробничі  ділянки  для проходження виробничого навчання чи    виробничої    практики відповідно до укладених із професійно-технічними навчальними   закладами   договорів   про навчально-виробничу  практику.

Переліки підприємств, що надають учням, слухачам робочі місця або   навчально-виробничі   ділянки  для  проходження  виробничого навчання  чи виробничої практики, формуються професійно-технічними навчальними  закладами  з  урахуванням  пропозицій  підприємств  – замовників   підготовки   кваліфікованих  робітників,  організацій роботодавців, місцевих органів  виконавчої влади.

Між навчальним закладом та підприємством не пізніше двох тижнів до початку виробничого навчання та виробничої практики повинен бути укладений договір про навчально-виробничу практику. Договір визначає права та обов’язки сторін: навчального закладу і підприємства та відповідальність за порушення умов договору.

Навчальні заклади під час укладання договору з підприємствами, установами й організаціями на підготовку кадрів обумовлюють спільно з керівником підприємства вимоги щодо проведення виробничої практики або виробничого навчання тільки на тих робочих місцях, що атестовані відповідно до Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України і відповідають   нормативно-правовим  актам  з  охорони  праці,  та додаткові вимоги щодо навчання професіям, пов’язаним з роботами із шкідливими та важкими умовами праці, а також з роботами підвищеної небезпеки, які потребують спеціального навчання та щорічної перевірки знань з питань охорони праці.

Слід зазначити, що учні, слухачі професійно-технічних навчальних закладів на час виробничого навчання та виробничої практики до складу (списку) і штатного  розпису працівників  підприємства не включаються. Також, у листі Мінсоцполітики України poз’яснено, що відносини з учнями та слухачами є учбово-виробничим процесом, у зв’язку з вищевикладеним обов’язку укладати трудовий договір та подавати повідомлення до центрального органу виконавчої влади з забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування про надання робочих місць не виникає. Аналогічна позиція викладена в листі Державної служби України з питань праці від 19.05. 2017 року № 5783/4.1/4.1-ДП-17 «Щодо оформлення практикантів — учнів ПТНЗ за місцем проходження практики»