Як правильно організувати медогляди працівників шкідливих умов праці

21 жовтня 2019

Головне управління Держпраці у Львівській області наголошує, що згідно ст.13 Закону України «Про охорону праці» роботодавець зобов’язаний створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці.  Відтак підприємству слід здійснити наступні чотири кроки.

  1. Роботодавець зобов’язаний визначити шкідливі та небезпечні фактори виробничого середовища і трудового процесу на робочих місцях працівників відповідно до гігієнічної класифікації праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості і напруженості трудового процесу умов праці. З цією метою на підприємстві слід організувати проведення лабораторних досліджень умов праці, які дадуть змогу визначити перелік робочих місць, що підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду у відповідності до п.3.1 Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій затвердженого Наказом МОЗ України від 21.05.2007 № 246. Ці дані підприємство зобов’язане скерувати у відповідний територіальний орган Держпраці (Управління).
  2. Відповідно до пунктів Порядку роботодавець (його представник) щорічно (але не пізніше 1 грудня) зобов’язаний подавати до територіального органу Держпраці заяву щодо визначення категорії працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду.Працівники Управління за участю представника первинної профспілкової організації або уповноваженої працівниками особи підприємства визначають категорію працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду та складають Акт визначення категорій працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду за формою, зазначеною у додатку 1.
  1. На підставі Акта визначення, роботодавець складає впродовж місяця поіменні списки працівників, які підлягають періодичним медичним оглядам, за формою, зазначеною у додатку 2 Порядку №246 та узгоджує їх в Управлінні. Звертаємо увагу, що такий документ слід складати у чотирьох примірниках.
  2. Для проведення медичних оглядів працівників роботодавець зобов’язаний укласти або вчасно поновити договір з закладом охорони здоров’я та надати йому список працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду. За результатами періодичних медичних оглядів (впродовж місяця після їх закінчення) Комісія оформляє Заключний акт за результатами періодичного медичного огляду працівників за формою, зазначеною у додатку 9 Порядку №246, який складається у шести примірниках та надсилаються в Управління для погодження.

Окрім цього, слід пам’ятати, що під час прийняття на роботу або в разі переведення на іншу важку роботу, роботу із шкідливими  факторами роботодавець повинен видати направлення на обов’язковий попередній медичний огляд працівника за формою, зазначеною у додатку 3 Порядку №246. Результати медичного огляду і висновок Комісії про стан здоров’я заносяться до Картки працівника, на підставі якої видається Медична довідка про  проходження медичного огляду  за формою зазначеною у додатку 8 Порядку № 246. У разі зміни місця роботи Картка працівника разом з трудовою книжкою  видається працівнику під підпис для пред’явлення на новому місці роботи.

Зразок форми заяви ЗАВАНТАЖИТИ.