Як заповнити бланк Декларації без помилок

10 червня 2020

Шановні суб’єкти господарювання!

З метою реєстрації Декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці просимо уважно та в повному об´ємі заповнювати бланк декларації. Зокрема йдеться про додаток 8 Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого постановою КМУ від 26.10.2011 № 1107 (далі – Порядок).

Найчастіше суб’єкти господарювання допускають в Декларації такі недоліки:

  • не зазначено місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки (вказувати при цьому найменування юридичної особи не допускається);
  • не зазначена інформація у розділі «Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди»;
  • не зазначена інформація у розділі «Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці»;
  • перед зазначенням машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки не вказане їх узагальнююче найменування відповідно до додатку 7 Порядку;
  • зазначені такі роботи підвищеної небезпеки та машини, механізми, устатковання підвищеної небезпеки, які не відповідають або відсутні в додатках 6 та 7 Порядку;
  • у відомостях про машини, механізми, устатковання не зазначена інформація про їх тип або марку (за наявності), номер партії, дату виготовлення, країну походження;
  • не зазначена інформація щодо кількості робочих місць;
  • не зазначена інформація щодо кількості робочих місць, на яких існує підвищений ризик виникнення травм;
  • не зазначена інформація щодо кількості будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів);
  • у розділі «Інші відомості» не надана вся необхідна інформація, що передбачена підстрочним текстом бланку декларації.

Також звертаємо увагу, що при виконанні окремих видів робіт чи експлуатації машин, механізмів, устатковання, зазначених в Переліках додатків 6 та 7 Порядку, слід зазначати тільки ті, що декларуються.

Нагадаємо, Декларацію відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці на Львівщині можна подати:

– в електронному вигляді через Єдиний державний портал адміністративних послуг (https://my.gov.ua) із обов´язковим заповненням формуляра декларації;

– особисто (або уповноваженою особою) у двох примірниках за формою згідно з додатком 8 Порядку через центри надання адміністративних послуг м. Львова;

– надіславши у двох примірниках рекомендованим листом з описом вкладення у ЦНАП м. Львова (79000, м. Львів, пл. Ринок, 1).