Інформація про надання методичної допомоги з питань охорони праці працівникам СП «Галка ЛТД»

16 жовтня 2015

15 жовтня 2015 р. головним державним інспектором відділу нагляду в АПК та СКС Управління нагляду промисловості і на об’єктах підвищеної небезпеки Михайлівим Г.В. надано методичну допомогу з охорони праці працівникам СП «Галка ЛТД». Методичну допомогу надано по наступних питаннях: покращення стану охорони праці на підприємстві; основні вимоги ЗУ «Про охорону праці», безпечне виконання робіт підвищеної небезпеки.

Доповідач Михайлів Г.В. наголосив, що ГУ Держпраці у Львівській області спрямовує свою діяльність на проведення превентивних заходів з питань охорони праці та промислової безпеки, направлену для попередження нещасних випадків, пов’язаних з виробництвом. Основними причинами виникнення нещасних випадків на підприємствах харчової промисловості є :

а) порушення правил безпеки при експлуатації виробничого обладнання;

б) порушення правил експлуатації автотранспортних засобів та навантажувачів;

в) порушення трудової і виробничої дисципліни працівниками ;

г) порушення правил безпеки при експлуатації електроустановок та проведенні ремонтних робіт.

З метою попередження виробничого травматизму на виробничих дільницях СП Галка ЛТД» працівникам служби охорони праці необхідно посилити контроль за :

–        дотриманням правил безпеки при експлуатації машин і механізмів, іншого виробничого обладнання; дотриманням вимог охорони праці при експлуатації електроустановок; проведенням планових та позапланових інструктажів з охорони праці на робочих місцях, проведенням навчання та атестацій з питань охорони праці робітників та спеціалістів, забезпеченням працівників спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального захисту.