Інформація щодо проведення превентивних заходів в ТзОВ «Західтрансбуд»

16 жовтня 2015

Володимир Стащишин – який повідомив присутніх, що на даний час Головне управління Держпраці у Львівській області спрямовує свою діяльність на проведення превентивних заходів з питань охорони праці та промислової безпеки направлену на зменшення травматизму на підприємстві. Довів присутнім вимоги ЗУ “Про охорону праці” Постанова ВР № 2695-XII від 14.10.92, за результатами спеціальних розслідувань та розслідувань підприємств автомобільного транспорту, зокрема за 20 років незалежності України та за 8 місяців 2015рр., довів причини нещасних випадків з працівниками, які сталися в галузі транспорту, надав консультацію щодо організації функціонування системи управління охороною праці на підприємстві, щодо організації проведення попередніх (під час прийняття на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими умовами праці або таких, які потребують професійного добору. Також наголосив, що працівники віком до 21 року зобов’язані проходити медичний огляд щорічно.

         Володимир Стащишин надав вичерпні відповіді на поставлені питання працівником відділу кадрів підприємства Миколишин Л.Ю. щодо терміну проведення атестації робочих місць за умовами праці та ознайомлення працюючих під розписку з існуючими шкідливими і небезпечними виробничими факторами, а також пільгами та компенсаціями за роботу в таких умовах, також щодо приведення професій і посад у відповідності до вимог єдиного тарифно-кваліфікаційного довідника робіт та професій.

Також надав консультацію головному механіку підприємства Погар В.І. щодо допуску до роботи водіїв, у яких закінчився термін проходження водійської медичної комісії та проходження водіями обов’язкових щозмінних передрейсових та післярейсових медичних оглядів і де медичний працівник ставить відмітки про проходження зазначених оглядів. Нагадав головному механіку, щодо готовності транспорту до роботи в зимовий період, зокрема звернув увагу на укомплектованість автомобілів у відповідності до вимог «Правил охорони праці на автомобільному транспорті».

Головний державний інспектор Стащишин В.М. зупинився на питаннях проведення атестації робочих місць за умовами праці, рекомендовано кадровому працівнику ознайомлювати працюючих під розписку з існуючими шкідливими і небезпечними виробничими факторами, а також пільгами та компенсаціями за роботу в таких умовах.

Службі охорони праці підприємства Перень М.І. рекомендовано проконтролювати забезпеченість працівників спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального захисту, також про необхідність проведення позачергового інструктажу працівникам у зв’язку з роботою їх в осінньо-зимовому періоді 2015-2016рр.

image(1) image(4)