Керівництву Самбірського молокозаводу рекомендували зупинити експлуатацію обладнання, граничний строк експлуатації якого минув

03 лютого 2021

У Товаристві з обмеженою відповідальністю «Молокозавод «Самбірський» завершено плановий захід державного нагляду (контролю) щодо додержання законодавства у сферах охорони праці, промислової безпеки, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, здійснення державного гірничого нагляду.

Основним видом діяльності Товариства є перероблення молока, виробництво масла та сиру.

В межах перевірки встановлено, що у Товаристві створена і функціонує служба охорони праці. Посадові особи в установленому порядку пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони праці. Під час перевірки на підприємстві не виявлено факту допуску неповнолітніх до праці на важких роботах і на роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці.

Разом з тим, державні інспектори зафіксували низку порушень вимог нормативно-правових актів з питань охорони праці.

Зокрема виявлено, що допуск до роботи працівників здійснюється без перевірки знань за результатами проведених інструктажів на робочому. Не переглянуто у встановлені строки Інструкції з охорони праці для робіт з підвищеною небезпекою. Товариство не подало декларацію відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки щодо робіт підвищеної небезпеки які виконуються на висоті понад 1,3 м. Не проведено експертне обстеження та технічний огляд після закінчення граничного строку експлуатації електротельфера, парових котлів. Під час проведення технічного огляду ГРП не проводиться контроль перепаду тиску на фільтрі. Також не регулярно проводяться режимні спостереження за рівнем води у свердловині №1.

За результатами перевірки керівництву підприємства вручено припис на усунення усіх порушень, а також рекомендовано негайно до зупинити експлуатацію електротельфер, який не відповідає вимогам безпеки та може нести загрозу життю та здоров’ю працівників.

За допущенні порушення відповідальних посадових осіб суб’єкта господарювання притягнуто до адміністративної відповідальності.