Комісія ГУ Держпраці зобов’язала ДП «Холгер Крістіансен Продакшн Україна» усунути порушення з охорони праці та промислової безпеки

09 жовтня 2017

 

ГУ Держпраці у Львівській області провело планову  перевірку ДП «Холгер Крістіансен Продакшн Україна» компанії «Холгер Крістіансен А/С». Підприємство займається виробництвом,  ремонтом і технічним обслуговуванням електричного устаткування, ремонтом та відновленням стартерів і генераторів.

Під час  перевірки проаналізовано  дотримання вимог нормативно правових актів з охорони праці   при виконанні робіт в діючих електроустановках,   при експлуатації  металообробного обладнання, газового господарства а також при виконанні робіт з металообробки. Окрім цього, інспектори перевірили  дотримання законодавства  про працю, та загальнообов’язкове  державне соціальне страхування.

Інспектори виявили низку порушень. Зокрема, не переглянуто  перелік робіт з підвищеною небезпекою  відповідно до специфіки виробництва. Відсутня декларація відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства з питань з охорони праці та промислової безпеки при виконанні будівельних, монтажних робіт на висоті 1.30 м від поверхні землі, а також  декларація на ковальсько-пресове обладнання.

В інструкціях з охорони праці в розділі загальні положення не висвітлено короткої  характеристики  технологічного процесу та обладнання,  що застосовується на  робочому місці, характеристику основних  небезпечних  та шкідливих виробничих факторів для даної професії (виду робіт), особливості їх впливу на працівника, норми видачі спецодягу та спецвзуття.  Разом з тим не розроблені навчальні плани та програми, які створюються з урахуванням конкретних видів робіт, виробничих умов, функціональних обов’язків працівників. Не в повному обсязі, відповідно до виконуваних робіт, проводяться первинні і повторні інструктажі працівникам за суміжними професіями. Не розроблено інструкцію з охорони праці для працівників, які проводять зарядку та обслуговування акумуляторів.

Окрім цього, на підприємстві немає низки необхідних документів дозвільного характеру. До прикладу, не отримано дозвіл Держпраці на експлуатацію трансформаторної підстанцій  № 551 10/0,4 кВ.

На підприємстві також виявлено порушення у газовому господарстві. Зокрема відсутній журнал технічних оглядів і обходів зовнішніх газопроводів та не проведено контрольний огляд газового господарства з оформленням акту.

За результатами проведеної перевірки було притягнуто до адміністративної відповідальності посадових осіб підприємства, які допустили порушення вимог нормативно правових актів з охорони праці та промислової безпеки. Комісія ГУ Держпраці зобов’язала посадових осіб підприємства розробити заходи щодо усунення виявлених порушень вимог нормативно-правових актів з охорони праці та їх причин, зобов’язала  службу охорони праці встановити дієвий контроль за виконанням приписів та вчасним повідомленням посадових осіб, що здійснювали перевірку, про їх виконання. 

До слова, на ДП «Холгер Крістіансен Продакшн Україна» компанії «Холгер Крістіансен А/С» працює 160 людей.