Підприємство, яке не виплатило працівникам зарплату вчасно заплатить штраф

26 жовтня 2017

За порушення термінів виплати працівникам заробітної плати та відпускних на Житлово-комунальний відділ селища Розділ накладено штрафну санкцію у розмірі 9600 грн.

Інспекційне відвідування Головним управлінням Дежпраці у Львівській області на підприємстві проведено наприкінці вересня. Під час інспектування встановлено, що на підприємстві порушено вимоги частини 1 та 4 статті 115 КЗпП України та частини першої статті 24 ЗУ «Про відпустки».

Нагадуємо, що заробітну плату необхідно виплачувати працівникам регулярно в робочі дні у строки, встановлені колективним договором або нормативним актом роботодавця, погодженим з виборним органом первинної профспілкової організації чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом (а в разі відсутності таких органів – представниками, обраними і уповноваженими трудовим колективом), але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата.

У разі коли день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, заробітна плата виплачується напередодні. 

Заробітна плата працівникам за весь час щорічної відпустки виплачується не пізніше ніж за три дні до початку відпустки.