На ТзОВ «ВК Метал» відбулася планова перевірка: виявлено 25 порушень з охорони праці

24 вересня 2019

З  2 по 5  вересня  фахівці ГУ Держпраці у Львівській області провели планову перевірку ТзОВ «ВК Метал». Основний вид діяльності підприємства – механічне оброблення металевих виробів.                                                                                                       

В межах контрольного заходу перевірялися: відділ охорони праці, лабораторний контроль за умовами праці, дільниця механічної обробки металу, зварювальна дільниця, електрогосподарство підприємства. Йшлося про дотримання вимог нормативно правових актів з охорони праці при експлуатації верстатного обладнання та при виконанні робіт в діючих електроустановках.

Загалом держінспекторами було виявлено  25 порушень, з-поміж яких варто виокремити низку недоліків.

Так, в ГУ Держпраці не зареєстровано декларацію відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці, на роботи що виконуються на висоті понад 1,3 метра, та на експлуатацію ковальсько-пресового устаткування.

Не забезпечено проведення медичних оглядів працівників відповідно до вимог Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій. Також періодичний медичний огляд електротехнічні працівники не  пройшли   згідно з Порядком  проведення медичних  оглядів працівників  певних  категорій.

На робочих місцях працівників не проведено лабораторний контроль шкідливих факторів: у відповідності  до  вимог п. 3.2; п.4.2.5 ГОСТу 12.1.005-88 «ССБП. Загальні  санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони», п. 3.2 ДСН 3.3.6.042-99 «Державні санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень»; згідно п.4.1  ДСН 3.3.6.037-99 «Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку», п. 9.6. ДСН 3.3.6.039-99 «Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації».

Значну частину порушень фахівці виявили у виробничому підрозділі та електрогосподарстві. 

Гак тельфера зав. № 639584  мостового електричного крана не обладнано запобіжним замком, який унеможливлює самочинне випадіння знімного вантажо-захоплювального пристрою.

Допускається до експлуатації заточувальний  верстат, в якому відсутній пристрій блокування пуску верстата при відкритих захисних екранах;  верстат токарний моделі 16К20 з відсутнім шклом захисного екрану зони обробки.

У виробничому приміщенні є вільний доступ не електротехнічного персоналу до струмоведучих частин електрообладнання яке знаходиться під напругою.

Повторні інструктажі з токарями виробничого підрозділу проводяться не в повному обсязі. 

Окрім цього, на підприємстві не  випробувані  засоби  захисту (діелектричні  рукавиці, покажчик  напруги  до 1000 В, інструмент  з  ізолювальними  ручками); не  проводяться  огляди електрообладнання  0,4 кВ.

Також на підприємстві не заведені  «Журнал  обліку робіт за нарядами  і розпорядженнями», «Оперативний журнал», «Журнал  обліку  захисних  засобів». 

Відтак до відповідальності притягнуто директора підприємства та  головного інженера.

За результатами проведених обстежень підприємству слід розробити заходи щодо усунення виявлених порушень вимог нормативно-правових актів з охорони праці та їх причин. Службу охорони праці зобов’язали встановити дієвий контроль за виконанням виявлених порушень та повідомити Головне управління про їх виконання.     

До слова, на сьогодні у ТзОВ «ВК Метал» працює  28 людей.