Навчання з питань охорони праці: чим передбачено та хто може його проводити

14 листопада 2018

Відповідно до статті 18 Закону України «Про охорону праці», працівники під час прийняття на роботу і в процесі роботи повинні проходити за рахунок роботодавця інструктаж, навчання з питань охорони праці, з надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків і правил поведінки у разі виникнення аварії.

Разом з тим, працівники, зайняті на роботах з підвищеною небезпекою або там, де є потреба у професійному доборі, повинні щороку проходити за рахунок роботодавця спеціальне навчання і перевірку знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці.

Посадові особи, діяльність яких пов’язана з організацією безпечного ведення робіт, під час прийняття на роботу і періодично, один раз на три роки, проходять навчання, а також перевірку знань з питань охорони праці за участю профспілок.

Наголошуємо, що працівники, у тому числі посадові особи, які не пройшли навчання, перевірку знань з охорони праці до виконання робіт не допускаються.

Порядок проведення навчання та перевірки знань посадових осіб з питань охорони праці визначається Типовим положенням, затвердженим Наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 №15.

Відповідно до вимог п.1.5 Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, суб’єкт господарювання, який має намір проводити навчання з питань охорони праці працівників інших суб’єктів господарювання, надає територіальному органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах промислової безпеки, охорони праці ( Держпраці), декларацію відповідності його матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки.

Станом на сьогодні до ГУ Держпраці у Львівській області декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам нормативно-правовим актів з охорони праці щодо проведення навчання з питань охорони праці працівників інших суб’єктів господарювання подали 32 підприємства. З переліком цих організацій можна ознайомитись на сайті Головного управління Держпраці у Львівській області у розділі «Громадянам»- «Навчання з питань охорони праці», а також на сайті Державної служби України з питань праці у розділі «Діяльність»-«Реєстри».