Нові підходи до організації і планування наглядової діяльності та визначення критеріїв ефективності превентивної та наглядової роботи територіальних органів Держпраці у 2021 році

09 лютого 2021

Держпраці суттєво змінила підходи до організації, планування наглядової діяльності та визначення ефективності превентивної та наглядової роботи територіальних органів Держпраці.

Зокрема, удосконалено процедуру формування, погодження та затвердження Планів заходів державного нагляду (контролю) Державної служби України з питань праці і Планів превентивної роботиГоловних управлінь (Управлінь) Держпраці, шляхом погодження їх із центральним апаратом на підставі аналітичної інформації, яка надається в онлайн режимі.

Разом з цим, з метою підвищення рівня безпеки праці та ефективності роботи Головних управлінь (Управлінь) Держпраці щодо запобігання росту виробничого травматизму та поступового зниження його рівня, а також визначення пріоритетних напрямів роботи, територіальними органамиДержпраці проведено аналіз стану безпеки праці на підприємствах областей з метою визначення найбільш ризиконебезпечних галузей виробництва та розроблено Профілі безпеки праці кожної області.

Профілі безпеки праці обговорювалися на засіданнях постійно діючих робочих груп, що створені при кожному територіальному органі Держпраці, до складу яких включені представники заінтересованих органів та соціальних партнерів.

Крім того, у робочих групах опрацьовано проєкти Планів превентивної роботи територіальних органів Держпраці на 2021 рік, які у зв’язку із продовженням на території України карантинних заходів через розповсюдження гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2проходять процедуру погодження з Держпраці у дистанційному режимі.

На підставі інформації Головних управлінь (Управлінь) Держпраці проведено аналіз стану охорони праці в Україні та складено Інформаційно-аналітичну довідку «Про стан охорони праці в Україні у 2020 році та пріоритетні напрями роботи у 2021 році».