Онлайн-прийом: до фахівців Держпраці звернулись представники профспілки та підприємства Львівщини

21 червня 2019

До Головного Управління Держпраці у Львівській області звернулись представники підприємства та обласної профспілки працівників охорони здоров’я Львівщини. На питання громадян дали вичерпні відповіді фахівці Державної служби України з питань праці під час онлайн-прийому, який відбувся між Києвом та Львовом 20 червня.

Чи правомірно роботодавець, керуючись листом МСЕК, звільнив медичну сестру, яка  працювала  у закладі охорони здоров’я та отримала третю групу інвалідності – з таким запитанням звернувся завідувач юридичним відділом Львівської обласної організації профспілки працівників охорони здоров’я України Андрій Олійник.

Начальник відділу з питань зайнятості Державної служби України з питань праці Світлана Стасюк  наголосила, що  працівнику не може пропонуватися робота, яка за медичним висновком протипоказана йому за станом здоров’я.

Порядок та умови визначення потреб у зв’язку з інвалідністю встановлюються на підставі висновку медико-соціальної експертизи та з врахуванням здібностей до професійної і побутової діяльності особи з інвалідністю. Види і обсяги необхідного соціального захисту особи з інвалідністю надаються у вигляді індивідуальної програми медичної, соціально-трудової реабілітації і адаптації. Індивідуальна програма реабілітації є обов’язковою для виконання державними органами, підприємствами (об’єднаннями), установами і організаціями.

Комісія видає особі, яку визнано особою з інвалідністю або стосовно якої встановлено факт втрати професійної працездатності, довідку та індивідуальну програму реабілітації.

Крім того, працівників, які потребують за станом здоров’я надання легшої роботи, власник або уповноважений ним орган повинен перевести, за їх згодою, на таку роботу у відповідності з медичним висновком тимчасово або без обмеження строку.

У випадках, передбачених законодавством, на власника або уповноважений ним орган покладається обов’язок організувати навчання, перекваліфікацію і працевлаштування осіб з інвалідністю відповідно до медичних рекомендацій, встановити на їх прохання неповний робочий день або неповний робочий тиждень та створити пільгові умови праці.

Згідно з частиною другої статті 55 КЗпП України робота інвалідів у нічний час допускається лише за їх згодою і за умови, що це не суперечить медичним рекомендаціям.

Враховуючи вищенаведене, роботодавець повинен був перевести працівницю на легшу роботу у відповідності з медичним висновком, або вжити заходів щодо створення додаткового робочого місця. Робота в нічний час робітниці, навіть за її згодою, суперечить медичним рекомендаціям.

Провідний інженер Товариства  з обмеженою відповідальністю «ОККО -Рітейл» Юрій Лазарєв звернувся фахівців Державної служби України з питань праці з прохання роз’яснити, які дозволи необхідно отримувати суб’єктам господарювання в територіальних органах Держпраці, відповідно до Порядку,  для  подання в Державну фіскальну службу України на отримання ліцензії на зберігання пального, оптову та роздрібну торгівлю пальним?

Заступник начальника відділу експертної роботи, ринкового нагляду та надання адміністративних послуг Державної служби України з питань праці  Юрій Мар’єнко повідомив, що відповідно до статті 21 Закону України «Про охорону праці» роботодавець повинен одержати дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (далі – дозвіл).

Процедуру видачі або відмови у видачі, переоформлення, анулювання дозволів визначає Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затверджений Кабінетом Міністрів України від 26.10.2011 № 1107 (далі – Порядок).

Пунктом 6 Порядку визначено, що дозвіл за формою згідно з додатком 1 видається роботодавцеві ‑ на виконання робіт підвищеної небезпеки, що зазначені у додатку 2, та/або на експлуатацію машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, що зазначені у додатку 3.

Крім цього, відповідно до вимог пункту 21 Порядку, виконання робіт підвищеної небезпеки, що зазначені в додатку 6, експлуатація (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, що зазначене в додатку 7, здійснюються роботодавцем на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці (далі – декларація).

Визначення робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, на які необхідно одержати дозвіл залежить від того, які саме роботи та/або машини, механізми, устатковання підвищеної небезпеки виконує та/або експлуатує суб’єкт господарювання під час діяльності з урахуванням їх експлуатаційних характеристик.