Основні заходи організації робіт підвищеної небезпеки, що виконується за нарядом-допуском?

09 червня 2021

Під час виконання робіт з небезпечними та шкідливими виробничими чинники, або робіт, пов’язаних з підвищеним виробничим ризиком, нормативно-правовими актами з охорони праці передбачено вжиття організаційно-технічних заходів щодо безпеки праці. Оформлення спеціального документа у вигляді наряду-допуску є основою таких заходів.

Організація робіт підвищеної небезпеки, що виконуються за нарядом-допуском визначається нормативно-правовими актами з охорони праці, які регламентують застосування нарядів-допусків.

Робота підвищеної небезпеки, що виконується за нарядом-допуском,- робота, що потребує проведення технічних та організаційних заходів щодо підготовки робочих місць, у тому числі й робота, яку не можна виконати одноосібно.

До організаційних заходів щодо безпечного проведення робіт належать:

  • призначення працівників, відповідальних за безпечне проведення робіт;
  • видавання наряду-допуску;
  • організація та підготовка робочих місць;
  • проведення інструктажу працівникам на робочому місці;
  • ознайомлення виконавців робіт з маршрутами безпечного переміщення до місця роботи;
  • допуск до робіт;
  • нагляд під час виконання робіт;
  • переведення на інше робоче місце;
  • оформлення перерви у роботі та її закінчення.

Технічні заходи щодо безпечного проведення робіт – заходи, які унеможливлюють помилкове або випадкове введення в дію обладнання (пуск двигуна або механізмів, подавання газоподібних та рідких речовин трубопроводами, подавання напруги тощо), а також самовільне пересування або рух обладнання.