Підтвердження пільгового стажу для працівників, які зайняті у шкідливих умовах праці: що потрібно

17 квітня 2018

При визначенні права на пенсію за віком на пільгових умовах у період роботи працівника до 01.01.1992р. застосовувались Списки №1 та №2 виробництв, цехів, професій і посад, робота в яких дає право на державну пенсію на пільгових умовах і в пільгових розмірах, затверджені постановою Ради Міністрів СРСР від 22.08.1956 №1173 – без необхідності проведення атестації робочих місць.

Якщо особа працювала у шкідливих та важких умовах праці після 01.01.1992 у період дії Списків №1 та №2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затверджених постановою Кабінету Міністрів СРСР від 26.01.1991 №10, якими була передбачена відповідна професія, до пільгового стажу зараховується весь період роботи за цією професією до 20.08.1992 – без необхідності проведення атестації робочих місць.

З 21 серпня 1992 р. набрала чинності Постанова Кабінету Міністрів України № 442, яка затверджує «Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці».  Це означає, що при призначенні пенсії за віком на пільгових умовах для зарахування до стажу, який дає право на пенсію за віком на пільгових умовах,  певного 5-річного періоду роботи зі шкідливими і важкими умовами праці після 21 серпня 1992 р., відповідне право впродовж цього періоду повинне бути підтверджене за результатами атестації.

У разі підтвердження цього права за результатами атестації, вперше проведеної до 21 серпня 1997 р. (впродовж 5 років після введення в дію Порядку проведення атестації робочих місць), до стажу, який дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, зараховується весь період роботи на даному підприємстві у виробництвах, передбачених Списками № 1 та №2, до дати видання наказу на підприємстві про результати проведення атестації та період роботи впродовж наступних 5 років.

Якщо ж атестація з 21 серпня 1992 р. не проводилася чи за результатами атестації, вперше проведеної після 21 серпня 1997 р., право не підтвердилось, до пільгового стажу зараховується лише період роботи із шкідливими умовами праці на даному підприємстві, в установі чи організації до 21 серпня 1992 р.