Посадовці Управління інспекційної діяльності у Рівненській області провели технічну консультацію на підприємстві де експлуатується великовантажні автомобілі та інші технологічні транспортні засоби під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом

07 лютого 2023
Посадовці Управління інспекційної діяльності у Рівненській області провели технічну консультацію на підприємстві де експлуатується великовантажні автомобілі та інші технологічні транспортні засоби під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом.
Під час заходу особливу увагу приділено:
– питанням вжиття заходів з попередження нещасних випадків на виробництві та дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових актів з питань охорони праці під час експлуатації великовантажних автомобілів та інших технологічних транспортних засобів, надання першої долікарської допомоги у разі нещасного випадку на виробництві;
– допуску працівників (водіїв) до керування великовантажними автомобілями та іншими технологічними транспортними засобами відповідно до вимог Правил дорожнього руху (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1306-2001-%D0%BF);
– організації та забезпечення проведення медичного контролю водіїв перед виїздом на лінію відповідно до вимог Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0308-13);
– допуск працівників до управління та обслуговування гірничих і транспортних машин, які мають відповідну кваліфікацію, пройшли навчання з питань охорони праці та отримали відповідне посвідчення на право керування гірничою або транспортною машиною;
– утримування великовантажних автомобілів та інших технологічних транспортних засобів, в справному стані та забезпечені діючими сигнальними пристроями, гальмами, огородженнями доступних рухомих частин (муфт, шківів) і робочих майданчиків, протипожежними засобами, наявністю освітлення, комплекту справного інструменту, необхідними засобами вимірювальної техніки, а також справним діючим захистом від пере підйому;
– забезпечення проходження щорічного технічного огляду великовантажних автомобілів та інших технологічних транспортних засобів.