Повідомлення про прийняття на роботу: до кого звертатись за роз’ясненнями

13 жовтня 2015

Державна фіскальна служба України (лист від 01.09.2015 № 8286/К/99-99-17-03-03-14) вважає, що роз’яснення про повідомлення територіального органу ДФС про прийняття працівника на роботу має надавати Мінсоцполітики.

ДФС нагадує, що Порядок повiдомлення ДФС та її територiальним органам про прийняття працiвника на роботу затверджено постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17.06.2015 № 413 (далi — Постанова № 413).

Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21.05.2014 № 236 затверджено Положення про Державну фiскальну службу України (далi — Положення № 236).

Пунктом 1 Положення № 236 встановлено, що Державна фiскальна служба України є центральним органом виконавчої влади, дiяльнiсть якого спрямовується i координується Кабiнетом Мiнiстрiв України через Мiнiстра фiнансiв i який реалiзує, зокрема, державну полiтику з адмiнiстрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соцiальне страхування (далi — єдиний внесок).

ДФС вiдповiдно до покладених завдань здiйснює адмiнiстрування податкiв i зборiв, митних та iнших платежiв, єдиного внеску в порядку, встановленому законом, забезпечує контроль за своєчаснiстю, достовiрнiстю, повнотою їх нарахування та сплати до бюджету i вiдповiдних позабюджетних фондiв, а також надає консультацiї вiдповiдно до Податкового та Митного кодексiв України, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску (п. 4 Положення № 236).

Водночас постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17.06.2015 № 423 затверджено Положення про Мiнiстерство соцiальної полiтики України (далi — Положення № 423), вiдповiдно до пункту 1 якого Мiнiстерство соцiальної полiтики України (Мiнсоцполiтики) є центральним органом виконавчої влади, дiяльнiсть якого спрямовується i координується Кабiнетом Мiнiстрiв України i який забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi, зокрема, трудових вiдносин.

Одними з основних завдань Мiнсоцполiтики є, зокрема, забезпечення формування та реалiзацiя державної полiтики у сферi трудових вiдносин та здiйснення державного нагляду та контролю за додержанням вимог законодавства про працю (п. 3 Положення № 423).

Також Мiнсоцполiтики вiдповiдно до покладених завдань iнформує в межах повноважень, передбачених законом, та надає роз’яснення щодо реалiзацiї державної полiтики з питань, що належать до компетенцiї Мiнсоцполiтики (п.п. 103 п. 4 Положення № 423).

Додатково ДФС повiдомляє, що Кабiнетом Мiнiстрiв України визначено головним виконавцем з розробки Постанови № 413 Мiнсоцполiтики.

Враховуючи викладене, до компетенцiї ДФС належить надання консультацiй виключно з питань адмiнiстрування єдиного внеску, зокрема, нарахування та сплати.

Вiдповiдно до Постанови № 413 ДФС лише приймає вiд суб’єктiв господарювання повiдомлення про прийняття працiвника на роботу, проте не регулює питання трудових вiдносин, встановлених ст. 24 КЗпП, яке належить до компетенцiї Мiнсоцполiтики.

Отже, для надання роз’яснень щодо законодавства про працю доцiльно звернутись до Мiнсоцполiтики. 

Нагадаємо, що згідно з частиною третьою статті 24 КЗпП працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення ДФС про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому КМУ.