Про медичний огляд працівників йшлося під час семінару на ПП «Укртехпостач»

01 лютого 2018

ГУ Держпраці у Львівській області проведено семінар-нараду  у ПП «Укртехпостач»  щодо дотримання  вимог  з  питань  нормативно-правових  актів з охорони  праці, промислової  безпеки  при  веденні   гірничих  робіт, а також гігієни та експертизи умов праці.

Інспекторським складом було обговорено вимоги з питань охорони праці, зокрема щодо проведення інструктажів, забезпечення працівників засобами індивідуального захисту у відповідності до галузевих норм.

Також присутні поспілкувалися про захист працівників підприємства від переохолодження, оскільки значна кількість людей  залучені до роботи на відкритому повітрі в холодний період року (взимку, навесні, восени).

Під час проведення превентивного заходу фахівець відділу з питань гігієни праці звернула увагу на те, що проведення медичних оглядів регламентовано «Порядком проведення медичних оглядів працівників певних категорій» затвердженим Наказом МОЗ України від 21.05.2007р. №246.

Обов’язкові попередній (під час прийняття на  роботу)  і періодичні   (протягом   трудової   діяльності)   медичні   огляди проводяться для працівників,  зайнятих на важких роботах,  роботах із  шкідливими  чи  небезпечними  умовами  праці  або таких,  де є потреба у професійному доборі,  та щорічно для осіб  віком  до  21 року.

З метою визначення категорій працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду у відповідності до п. 3.1. Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій роботодавець організовує лабораторні дослідження умов праці з визначенням шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу на конкретних робочих місцях працівників відповідно до гігієнічної класифікації праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості і напруженості трудового процесу і подає ці дані в відповідний територіальний орган Держпраці (Головне управління Держпраці у Львівській області). Управління Держпраці щорічно  за  заявкою  роботодавця  (його представника),  за участю представника первинної профспілкової організації або уповноваженої працівниками   особи   визначають   категорії   працівників,   які підлягають попередньому (періодичним) медичному  огляду  та  до  1 грудня   складають   Акт  визначення  категорій  працівників,  які  підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду за  формою, зазначеною у додатку 1 до Порядку. На  підставі Акта визначення категорій працівників,  які підлягають   попередньому    (періодичним)    медичному    огляду, роботодавець   складає  протягом  місяця  у  чотирьох  примірниках поіменні списки працівників,  які підлягають періодичним  медичним оглядам . За результатами періодичних медичних оглядів  (протягом місяця  після  їх  закінчення)  Комісія  оформляє Заключний акт за результатами періодичного медичного  огляду  працівників  (далі  – Заключний акт).

А фахівець відділу експертизи умов праці довела присутнім основні аспекти законодавства з проведення експертизи умов праці. Вона наголосила на відповідальності керівників за несвоєчасне та неякісне проведення атестації робочих місць за умовами праці, а також за ненадання працівникам компенсацій за шкідливі умови праці.

Працездатність людини в значній мірі знижується при роботі в умовах, що сильно відрізняються від комфортних. Негативний вплив відповідних параметрів мікроклімату, а також супутніх факторів виробничого середовища, що обтяжують вплив охолоджуючого мікроклімату (вібрація, шум, важка фізична праця), призводять до зниження продуктивності праці та можуть викликати травми та захворювання.