Про основні права споживачів нехарчової продукції та обов’язки виробників і продавців

11 грудня 2017

 Відносини між споживачами нехарчової продукції та виробниками і продавцями, права споживачів, а також механізм їх захисту встановлені та регулюються Законом України «Про захист прав споживачів».   Стосовно продукції, яка за певних умов може бути небезпечною для життя, здоров’я споживача та його майна, навколишнього природного середовища, виробник зобов’язаний довести до відома споживача інформацію про таку продукцію і можливі наслідки її споживання (використання).

Інформація споживачеві повинна надаватися згідно із законодавством про мови.

За захистом порушеного права на безпечність продукції споживачі  (користувачі) нехарчової продукції мають право звертатися до органів державного ринкового нагляду, які повинні зареєструвати такі звернення, встановити причину,  в тому числі – в разі настання нещасних випадків та випадків заподіяння шкоди здоров’ю людей внаслідок споживання (користування) нехарчової продукції.

Зазначимо, що правові та організаційні засади введення  в обіг в Україні (перше застосування)  нехарчової продукції, що підпадає під дію технічних регламентів, регламентується Законом України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції», основними вимогами якого є відповідність нехарчової продукції встановленим вимогам, зокрема:

– наявність на продукції знака відповідності технічним регламентам, якщо його нанесення на продукцію передбачено технічним регламентом, та додержання правил його застосування і нанесення;

наявність супровідної документації, що має додаватися до відповідної продукції (зокрема інструкції щодо користування продукцією), етикетки, маркування, інших позначок, якщо це встановлено технічними регламентами, та їх відповідність встановленим вимогам;

наявність декларації про відповідність, якщо її складення передбачено технічним регламентом на відповідний вид продукції, а також відповідність такої декларації встановленим вимогам;

загальний опис продукції та схема (креслення) конструкції виробу;

Правові та організаційні засади введення  в обіг в Україні нехарчової продукції, стосовно якої технічними регламентами не встановлено спеціальні вимоги щодо забезпечення її безпечності, регламентується Законом України «Про загальну безпечність нехарчової продукції», основною тезою якого є те, що виробники або розповсюджувачі зобов’язані вводити в обіг лише безпечну продукцію. У випадку якщо виробникам або розповсюджувачам продукції стало відомо, що продукція, яку вони ввели в обіг/розповсюдили, становить ризики для споживачів (користувачів), несумісні із загальною вимогою щодо безпечності продукції, вони зобов’язані протягом двох робочих днів повідомити про це відповідний орган державного ринкового нагляду, в тому числі про вжиті заходи із забезпечення безпечності такої продукції, за формою згідно з додатком Постанови КМУ від 26 грудня 2011 р. № 1401.

Інформація про порядок звернення споживачів (користувачів) щодо захисту права на безпечність продукції  та про адреси, за якими можуть подаватися звернення, міститься на веб-сайті Головного управління в опції «Громадянам» – «Звернення громадян» та  на інформаційному стенді Головного управління Держпраці у Львівській області за адресою: 79008,  вул. Валова, 31 (2 поверх), м. Львів.