Проведено семінар – нараду з працівниками Відділення реалізації нафтопродуктів по Львівській області ПАТ «Укрнафта»

09 жовтня 2015

08.10.2015р. начальником відділу нагляду на виробництві і на об’єктах підвищеної небезпеки Управління нагляду в промисловості і на об’єктах підвищеної небезпеки ГУ Держпраці у Львівській області Ігорем Процем, головним державним інспектором з охорони праці відділу нагляду на виробництві і на об’єктах підвищеної небезпеки Управління нагляду в промисловості і на об’єктах підвищеної небезпеки Головного управління Держпраці у Львівській області Ярославом Файчаком, головним державним газотехнічним інспектором відділу нагляду на виробництві і на об’єктах підвищеної небезпеки Управління нагляду в промисловості і на об’єктах підвищеної небезпеки ГУ Держпраці у Львівській області Василем Гавришківим, головним державним інспектором відділу нагляду у гірничодобувній промисловості Управління гірничого нагляду ГУ Держпраці у Львівській області Андрієм Луговим та головними державни- ми інспекторами Управління з питань праці ГУ Держпраці у Львівській області Василем Чучманом та Ярославою Палюх проведено семінар – нараду з працівниками Відділення реалізації нафтопродуктів по Львівській області ПАТ «Укрнафта» (м.Львів, пр. Червоної Калини, 62А)  на тему: “Закон України ” “Про охорону праці” та зміни в трудовому законодавстві, що стосуються оплати праці  та кадрової роботи”

Слухали:

Ігора Проця – який повідомив присутніх, що 07.07.2015р введено в дію, тобто опубліковано в пресі, нові «Правила безпеки систем газопостачання» НПАОП 0.00-1.76-15, затверджені наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України №285 від 15.05.2015р і зареєстровані у Міністерстві юстиції України 08.06.2105р за № 674/21119.

Вказані правила поширюються на суб’єкти господарювання і встановлюють вимоги безпеки до систем газопостачання для забезпечення споживачів зрідженим вуглеводневим газом з надлишковим тиском не більше 1,6 МПа, а саме на ГНС, ГНП, проміжні склади балонів, стаціонарні автомобільні газозаправні станції і пункти, резервуарні установки, групові газобалонні установки, індивідуальні газобалонні установки, випарні та змішувальні установки.

В зв’язку з введенням нових Правил суб’єкти господарювання зобов’язані провести позачергове навчання та перевірку знань інженерно – технічних працівників та обслуговуючого персоналу, що займається експлуатацією та технічним обслуговуванням газового обладнання, у даному випадку обладнання АГЗС (АГЗП).

Механізм вирішення даного питання слідуючий:

  • якщо на підприємстві створена і функціонує ПДК (постійно-діюча комісія з питань охорони праці) то слід заключити угоду з спеціалізованим навчальним закладом і провести позачергове навчання та перевірку знань нововедених Правил членів ПДК, і тільки після цього така легітимна комісія отримає повноваження на проведення навчання та позапланової перевірки ІТР та обслуговуючого персоналу на своєму підприємстві;
  • якщо на підприємстві ПДК відсутня, у такому випадку необхідно заключити угоду на проведення позапланового навчання та перевірки знань нововведених Правил для всіх працівників, які виконують роботи з експлуатації та технічного обслуговування АГЗС (АГЗП).

На підприємстві повинен бути виданий наказ за підписом керівника, про призначення осіб відповідальних за безпечну експлуатацію АГЗС (АГЗП), з числа ІТР які мають відповідну освіту і пройшли відповідну перевірку знань діючих нормативно – правових актів.

Для осіб відповідальних за безпечну експлуатацію АГЗС (АГЗП) повинні бути розроблені посадові інструкції, а для осіб, що займаються експлуатацією та технічним обслуговування робочі інструкції та інструкції з охорони праці.

Ярослава Файчака – який повідомив, що на даний час Головне управління Держпраці у Львівській області спрямовує свою діяльність на проведення превентивних заходів з питань охорони праці та промислової безпеки направлену на зменшення травматизму на підприємстві. Довів присутнім вимоги ЗУ “Про охорону праці” Постанова ВР № 2695-XII від 14.10.92, постанови КМУ від 26.10.2011 р. № 1107 про Порядок видачі дозволів або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів, ЗУ «Про об’єкти підвищеної небезпеки» ПВР від 18.01.20001р № 2245–ІІІ,надав консультацію щодо організації функціонування системи управління охороною праці на підприємстві.

Василя Гавришківа – який наголосив,що згідно п.6.1.8 нововведених Правил «Працівники, які експлуатують та обслуговують газове обладнання, повинні з метою виявлення несправностей і своєчасного їх усунення щозміни перевіряти технологічне обладнання, газопроводи запобіжну арматуру, електрообладнання, вентиляційні системи, засоби вимірювань, протиаврійний захист, блокування і сигналізацію вибухопожежонебезпечних виробництв ГНС, ГНП, АГЗС, АГЗП »                                                                                                            Згідно п.6.1.43 нововедених Правил «Порядок заправлення автомобілів, що належать юридичним та фізичним особам, визначається Інструкцією про порядок приймання, зберігання відпуску та обліку газів вуглеводневих скраплених для комунально-побутового споживання та автомобільного транспорту, затвердженого наказом Міністерства палива та енергетики України від 03 червня 2002 року №332, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 квітня 2003 року за №331/7652»

Газове обладнання АГЗС (АГЗП)   повинно бути пронумеровано. На газопроводах повинні бути нанесені напрямки руху газу. Безпосередньо біля обладнання АГЗС (АГЗП) повинні бути вивішені схеми обв’язки обладнання з вказанням його нумерації.

Всі роботи з технічного обслуговування обладнання АГЗС (АГЗП)   повинні виконуватися з періодичністю вказаною у графіку Планово-попереджувальних ремонтів (ППР).

Періодичність обслуговування обладнання АГЗС (АГЗП) визначається у відповідності до періодичності вказаної у документації заводу виготівника того чи іншого обладнання. Тому нам кожній АГЗС (АГЗП) повинні бути копії документації заводів виробників (інструкцій та паспортів) на те чи інше обладнання.

Відомості про проведені роботи з технічного обслуговування газового обладнання АГЗС (АГЗП) заносяться до відповідних журналів.

Перевірки справності запірної та запобіжної арматури, гумотканевих рукавів та ін. оформляються відповідними актами.

Відомості про проведені огляди посудин, що працюють під тиском заносяться до попередньо зареєстрованих паспортів.

Андрія Лугового – який повідомив присутніх щодо сучасних вимог у сфері використання надр та промислової безпеки під час видобутку корисних копалин та дотримання вимог нормативно правових актів промислової безпеки під час експлуатації свердловини підземних прісних вод

Василя Чучмана – який ознайомив слухачів семінару щодо порядку укладення трудового договору, акцентував увагу на типових порушеннях суб’єктами господарювання законодавства про працю та вимогах законодавства в частині строків виплати заробітної плати та розрахунків з працівниками при звільненні, повідомив щодо особливостей використання праці окремих категорій працівників (жінок, дітей та інвалідів), а також інформував стосовно гарантій для працівників на час виконання державних або громадських обов’язків.

Ярославу Палюх – яка поінформувала що робочого часу та часу відпочинку працівників та ознайомила слухачів семінару із змінами трудового законодавства, надала консультації працівникам, щодо застосування норм трудового законодавства та акцентувала увагу присутніх на відповідальності винних посадових осіб за порушення законодавства про працю.

Зеновія Хомишина – начальника ВРНП ПАТ «Укрнафта» у Львівській області, який наголосив, що на підприємстві здійснюється постійний контроль щодо забезпечення безаварійного та безпечного стану промислової безпеки, умов та охорони праці та запевнив, що колектив підприємства докладе максимум зусиль для покращення ситуації на виробництві та забезпечення безаварійного та безпечного стану промислової безпеки, умов та охорони праці. Також ним зазначено, що у окремих випадках газобалонне обладнання автомобілів, що належать фізичним особам, не відповідає вимогам «Інструкції про порядок приймання, зберігання відпуску та обліку газів вуглеводневих скраплених для комунально-побутового споживання та автомобільного транспорту», та побажав плідної співпраці із наглядовими органами у вирішенні цього питання.

Учасники семінару наголосили, що проведення превентивних заходів з питань охорони праці та промислової безпеки в умовах тимчасового зупинення заходів державного нагляду повинно стати запорукою зменшення травматизму на підприємстві шляхом дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки працівниками та роботодавцем, доведення до працівників про відповідальність за порушення вимог щодо охорони праці та їх наслідки. Підвищення правової обізнаності працівників адміністрації в сфері застосування трудового законодавства. Формування уявлення про форми та методи співпраці з посадовими особами підприємства, розв’язання найбільш гострих і складних проблем кадрового забезпечення підприємства та здійснення бухгалтерського обліку.

IMG_4755 IMG_4777 IMG_4790 IMG_4802 IMG_4753