Проведено семінар – нараду з працівниками АГЗП Золочів ДП Івано-Франківськ Пропан ПАТ «Івано-Франківськгаз»

13 жовтня 2015

12.10.2015р. головним державним інспектором відділу нагляду на виробництві і на об’єктах підвищеної небезпеки Управління нагляду в промисловості і на об’єктах підвищеної небезпеки Головного управління Держпраці у Львівській області Василем Гавришківим, та головним державним інспектором Управління з питань праці ГУ Держпраці у Львівській області Ярославою Палюх проведено семінар – нараду з працівниками АГЗП Золочів ДП Івано-Франківськ Пропан ПАТ «Івано-Франківськгаз» на тему: “Закон України ” “Про охорону праці” та зміни в трудовому законодавстві, що стосуються оплати праці та кадрової роботи”

Слухали:

Василя Гавришківа – який повідомив присутніх, що на даний час Головне управління Держпраці у Львівській області спрямовує свою діяльність на проведення превентивних заходів з питань охорони праці та промислової безпеки направлену на зменшення травматизму на підприємстві. Довів присутнім вимоги ЗУ “Про охорону праці” Постанова ВР № 2695-XII від 14.10.92, постанови КМУ від 26.10.2011 р. № 1107 про Порядок видачі дозволів або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів, ЗУ «Про об’єкти підвищеної небезпеки» ПВР від 18.01.20001р № 2245–ІІІ,надав консультацію щодо організації функціонування системи управління охороною праці на підприємстві.

Було наголошено, що 07.07.2015р введено в дію, тобто опубліковано в пресі, нові «Правила безпеки систем газопостачання» НПАОП 0.00-1.76-15, затверджені наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України №285 від 15.05.2015р і зареєстровані у Міністерстві юстиції України 08.06.2105р за № 674/21119.

Вказані правила поширюються на суб’єкти господарювання і встановлюють вимоги безпеки до систем газопостачання для забезпечення споживачів зрідженим вуглеводневим газом з надлишковим тиском не більше 1,6 МПа, а саме на ГНС, ГНП, проміжні склади балонів, стаціонарні автомобільні газозаправні станції і пункти, резервуарні установки, групові газобалонні установки, індивідуальні газобалонні установки, випарні та змішувальні установки.

В зв’язку з введенням нових Правил суб’єкти господарювання зобов’язані провести позачергове навчання та перевірку знань інженерно – технічних працівників та обслуговуючого персоналу, що займається експлуатацією та технічним обслуговуванням газового обладнання, у даному випадку обладнання АГЗС (АГЗП).

Механізм вирішення даного питання слідуючий:

  • якщо на підприємстві створена і функціонує ПДК (постійно-діюча комісія з питань охорони праці) то слід заключити угоду з спеціалізованим навчальним закладом і провести позачергове навчання та перевірку знань нововедених Правил членів ПДК, і тільки після цього така легітимна комісія отримає повноваження на проведення навчання та позапланової перевірки ІТР та обслуговуючого персоналу на своєму підприємстві;
  • якщо на підприємстві ПДК відсутня, у такому випадку необхідно заключити угоду на проведення позапланового навчання та перевірки знань нововведених Правил для всіх працівників, які виконують роботи з експлуатації та технічного обслуговування АГЗС (АГЗП).

На підприємстві повинен бути виданий наказ за підписом керівника, про призначення осіб відповідальних за безпечну експлуатацію АГЗС (АГЗП), з числа ІТР які мають відповідну освіту і пройшли відповідну перевірку знань діючих нормативно – правових актів.

Для осіб відповідальних за безпечну експлуатацію АГЗС (АГЗП) повинні бути розроблені посадові інструкції, а для осіб, що займаються експлуатацією та технічним обслуговування робочі інструкції та інструкції з охорони праці.

Інспектор додатково наголосив,що згідно п.6.1.8 нововведених Правил «Працівники, які експлуатують та обслуговують газове обладнання, повинні з метою виявлення несправностей і своєчасного їх усунення щозміни перевіряти технологічне обладнання, газопроводи запобіжну арматуру, електрообладнання, вентиляційні системи, засоби вимірювань, протиаврійний захист, блокування і сигналізацію вибухопожежонебезпечних виробництв ГНС, ГНП, АГЗС, АГЗП »                                                                                                              Згідно п.6.1.43 нововедених Правил «Порядок заправлення автомобілів, що належать юридичним та фізичним особам, визначається Інструкцією про порядок приймання, зберігання відпуску та обліку газів вуглеводневих скраплених для комунально-побутового споживання та автомобільного транспорту, затвердженого наказом Міністерства палива та енергетики України від 03 червня 2002 року №332, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 квітня 2003 року за №331/7652»

Газове обладнання АГЗС (АГЗП)   повинно бути пронумеровано. На газопроводах повинні бути нанесені напрямки руху газу. Безпосередньо біля обладнання АГЗС (АГЗП) повинні бути вивішені схеми обв’язки обладнання з вказанням його нумерації.

Всі роботи з технічного обслуговування обладнання АГЗС (АГЗП)   повинні виконуватися з періодичністю вказаною у графіку Планово-попереджувальних ремонтів (ППР).

Періодичність обслуговування обладнання АГЗС (АГЗП) визначається у відповідності до періодичності вказаної у документації заводу виготівника того чи іншого обладнання. Тому нам кожній АГЗС (АГЗП) повинні бути копії документації заводів виробників (інструкцій та паспортів) на те чи інше обладнання.

Відомості про проведені роботи з технічного обслуговування газового обладнання АГЗС (АГЗП) заносяться до відповідних журналів.

Перевірки справності запірної та запобіжної арматури, гумотканевих рукавів та ін. оформляються відповідними актами.

Відомості про проведені огляди посудин, що працюють під тиском заносяться до попередньо зареєстрованих паспортів.

Ярославу Палюх – яка ознайомила слухачів семінару, щодо робочого часу та часу відпочинку, оплати праці, особливостей використання праці окремих категорій працівників, інформував стосовно прав мобілізованих та демобілізованих працівників (учасників бойових дій).

із змінами трудового законодавства, що стосуються оплати праці, гарантіями забезпечення права громадян на працю. Надала консультації працівникам, щодо застосування норм трудового законодавства, акцентувала увагу присутніх на відповідальності за порушення законодавства про працю.

Учасники семінару наголосили, що проведення превентивних заходів з питань охорони праці та промислової безпеки в умовах тимчасового зупинення заходів державного нагляду повинно стати запорукою зменшення травматизму на підприємстві шляхом дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки працівниками та роботодавцем, доведення до працівників про відповідальність за порушення вимог щодо охорони праці та їх наслідки. Підвищення правової обізнаності працівників адміністрації в сфері застосування трудового законодавства. Формування уявлення про форми та методи співпраці з посадовими особами підприємства, розв’язання найбільш гострих і складних проблем кадрового забезпечення підприємства та здійснення бухгалтерського обліку