Робота на деревообробних верстатах: основні вимоги безпечної праці

31 жовтня 2017

Організація та виконання робіт на деревообробній дільниці пови­нна відповідати  Правилам охорони праці в деревообробній промисловості.

 Технологічні    процеси   (роботи)   деревообробних виробництв  мають  бути  організовані  відповідно  до вимог Правил пожежної  безпеки.        Усі види робіт  мають  здійснюватися  на  відповідному технологічному обладнанні та відповідно до його паспортних даних, згідно із затвердженими регламентами (інструкціями, технологічними картами  тощо),  в  яких передбачені заходи, що запобігають дії на працівників шкідливих і небезпечних чинників.      

Робочі  місця, на  яких  можливе  виділення токсичних, вибухопожежо-небезпечних    речовин,   мають    бути     обладнані уловлювачами, укриттями з місцевими відсмоктувачами.       Різальний інструмент деревообробних верстатів повинен бути підготовлений до роботи і експлуатуватися відповідно до вимог технологічних режимів підготовки інструментів.        

Під час виникнення  аварійної ситуації  повинна  бути передбачена  автоматична  світлова  або  звукова сигналізація,  за сигналом якої працівники виконують приписні розпорядження.       

Верстати, при роботі на яких виділяються шкідливі речовини, повинні працювати з увімкненою місцевою вентиляцією для їм видалення із зони різання.

Верстати повинні приводитись у дію та обслуговуватись тільки тими особами, за якими вони закріплені. Пускати в дію верстати і працювати на них іншим особам забороняється. Ремонт верстатів повинен виконуватися спеціально призначеними особами.

Перед початком роботи на верстаті необхідно перевірити справність і наявність усіх огороджень і пристроїв, надійність закріплення різального інструменту, а також випробувати верстат на  холостому ходу. Вимкнення верстата обов’язкове: у разі припи­нення подання струму; при зміні робочого інструменту, закріпленні або встановленні деталі, що обробляється, знятті її з верс­тата, а також при ремонті, чищенні та змащенні верстата, приби­ранні  стружки.

Вироби, що оброблюються на верстатах, повинні бути міцно і надійно закріп­лені

Працювати на несправних верстатах, а також на верс­татах з несправним або погано закріпленим огородженням за­бороняється.

Укладання матеріалів та деталей біля робочих місць повинно робитися способом, що забезпечує їх стійкість. Робоче місце верс­татника і приміщення повинні завжди утримуватися в чистоті і не захаращуватися виробами та матеріалами. 

Верстатники при виконанні роботи повинні користуватися засобами індивідуального захисту. За відсутності або несправності на верстатах захисних щит­ків для захисту очей робітники повинні працювати в захисних окулярах

При залишенні робочого місця (навіть короткочасно) верста­тник повинен виключити верстат.

Насамперед необхідно памятати !

Маятникова пилка повинна мати плаваючі огородження, що за­кривають її зуби.

Фугувальні верстати повинні бути обладнані огородженням ножового вала, що автоматично відкриває ножову щілину на ширину оброблюваної деталі. При обробці на фугувальному верстаті матеріалу довжиною до 400 мм, шириною до 50 мм або товщиною до 30 мм, а також при допилюванні необхідно застосовувати штовхачі, при їх використанні обидві руки верстатника повинні знаходитись на щтовхачі. Забороняється зупиняти верстат шляхом натискання кус­ком матеріалу на диск.

Круглопиляльні верстати повинні мати металевий кожух, що закриває диск пилки і автоматично підіймається при поданні матеріалу, а також розклинюючий ніж або диск, який перешкоджає зворотному виходу матеріалу. Товщина розклинюючого ножа повинна перевищувати ширину пропилу на 0,5 мм для пил діаметром до 600 мм та на 1-2 мм для пил діаметром більше 600 мм. Забороняється пра­цювати на круглопиляльному верстаті, якщо диск пилки має биття, а також тріщини або зламаний зуб.

Приступати до обробки матеріалу на верстаті можна тільки після того, як вал з різальним інструментом набере максималь­ну швидкість обертання.

У випадку самочинної зупинки різального інструменту верстата, коли оброблювана заготовка знаходиться під огородженням, необхідно виключити верстат і тільки після цього підняти огородження і усунути несправність.