Роботодавець зобов’язаний забезпечити працівника необхідними засобами індивідуального захисту

17 грудня 2018

В межах відзначення Всеукраїнського тижня права головний державний інспектор відділу нагляду у СКС та АПК  Григорій  Михайлів  провів лекцію з питань реалізації і захисту прав людини та охорони праці для учнів Перемишлянського професійного ліцею. Цей заклад готує професійних фахівців у  сфері будівництва, економіки, підприємництва, електротехніки, легкої промисловості, транспорту тощо.

 Під час зустрічі присутніх  ознайомили з  гарантіями, які передбачені Законом України «Про охорону праці».

 Інспектор наголосив, що умови трудового договору не можуть містити положення, які не відповідають законодавству України про охорону праці.                                                                                                               

Громадянин при укладанні трудового договору має бути проінформований власником під розписку про умови праці на підприємстві, наявність на робочому місці небезпечних та шкідливих виробничих факторів, можливі наслідки їх впливу на здоров’я, про права на пільги та матеріальну чи інші види компенсації за роботу в таких умовах.                                       

 Забороняється укладання трудового договору з громадянином, якому згідно з медичним висновком протипоказана запропонована робота за станом здоров’я.   Усі працівники згідно із Законом підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню від нещасних випадків та професійних захворювань, які можуть спричинити втрату працездатності.  Працівникам, які  зайняті на роботах важких і зі шкідливими умовами праці, надається право на додаткові пільги і компенсації.

  Роботодавець  також зобов’язаний забезпечити за свій рахунок придбання, комплектування, видачу та утримання засобів індивідуального захисту відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці .  У разі передчасного зношення цих засобів не з вини працівника роботодавець зобов’язаний замінити їх за свій рахунок.