Що входить в обов’язки членів комісії з технічного розслідування причин виникнення аварій пов’язаних з використанням газу в побуті?

21 травня 2021

Відповідно до пункту 2.10 Порядку проведення технічного розслідування обставин та причин виникнення аварій, пов’язаних з використанням газу в побуті, затвердженого наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України 27.04.2012 № 734, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.05.2012 за № 823/21135 (НПАОП 0.00-6.16-12), з метою встановлення причин та з’ясування обставини, що спричинили аварію, встановлення осіб, дії або бездіяльність яких призвела до виникнення аварії члени комісії з технічного розслідування зобов’язані:

 • обстежити місце аварії та задокументувати зміни, які настали внаслідок аварії;
 • встановити технічний стан та відповідність розташування наявного газового устаткування вимогам проекту на газопостачання;
 • встановити технічний стан димоходів, вентиляційних каналів, вводів інженерних комунікацій та визначити їх відповідність проектним рішенням, чинним нормативно-правовим актам щодо їх улаштування;
 • визначити відповідність умов експлуатації газового устаткування вимогам законодавства України;
 • встановити відповідність проектної, виконавчо-технічної, експлуатаційної документації системи газопостачання вимогам нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки;
 • визначити відповідність та якість монтажних робіт системи газопостачання вимогам проектної документації;
 • встановити дотримання порядку проведення технічного обслуговування, визначити перелік порушень вимог нормативних документів, які призвели до аварії;
 • отримати письмові пояснення від посадових осіб та працівників підприємств, зазначених у пункті 1.2 розділу І цього Порядку, для з’ясування обставин та причин аварії;
 • встановити посадових осіб та працівників організацій, які допустили порушення вимог нормативно–правових актів, що призвело до аварії;
 • встановити споживачів та/або фізичних осіб, які допустили порушення вимог безпечного користування газовими приладами;
 • на підставі зібраних матеріалів та за результатами ТР розробити заходи щодо запобігання подібнимаваріям.