“Щоб підвищити ефективність профілактики виробничого травматизму на підприємствах, необхідно робити акцент на підвищення у працівників почуття власної відповідальності за свою безпеку…»

14 квітня 2016

Ольга Кокотко – головний державний інспектор Відділу нагляду в машинобудуванні та енергетиці Управління нагляду в промисловості і на обєктах підвищеної небезпеки ГУ Держпраці у Львівській області:

“Дотримання конституційних прав громадян в частині забезпечення здорових і безпечних умов праці – є головним принципом державної політики у сфері охорони праці. Важливим механізмом реалізації зазначених прав громадян – є доведення до роботодавця вимог норм та правил з охорони праці, робота з громадськими організаціями, поширення інформації та пропаганда безпечних умов праці. Саме роботодавець, відповідно до вимог Закону “Про охорону праці”, зобов’язаний створити на робочому місці належні умови праці, та забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці.

Як свідчить статистика, переважна частина всіх нещасних випадків на виробництві відбувається з організаційних причин, усунення яких не вимагає жодних матеріальних витрат. Необхідно лише посилити технологічну і трудову дисципліну, рівень організації виконання робіт та вжити належних заходів щодо підвищення рівня професійної підготовки працівників. Тобто впровадити ефективну систему управління охороною праці. Задля попередження нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, вкрай необхідно вдосконалити ряд систематичних заходів, таких як формування культури поведінки, високої технологічної та трудової дисципліни, а також професійної підготовки працівників, оцінка ризиків і розвитку на її основі ефективного управління, проведення якісного навчання з питань організації та безпечного виконання робіт, забезпечення проведення якісних медичних оглядів при працевлаштуванні працівників та періодичних медичні огляди працівників, зайнятих виконанням робіт, пов’язаних з підвищеною небезпекою тощо.

Якщо говорити про машинобудування, то рівень виробничого травматизму в цій галузі економіки залишається на досить високому рівні. Серед причин травмування працівників переважають організаційні, а саме невиконання чітких вимог інструкцій з охорони праці. Не оминути увагою і людський фактор. Адже всім відомо, що якщо людина в процесі своєї трудової діяльності постійно має справу з небезпекою того чи іншого характеру, то відбувається так зване «звикання» до цієї небезпеки, і як наслідок, в разі загрози виникнення небезпечної ситуації, відбувається нехтування даною небезпекою. В результаті отримуємо підвищення ризику виникнення виробничого травматизму в рази. Це, у свою чергу, свідчить про недостатню інформаційно-розяснювальну роботу роботодавця серед працівників та низьку якість проведення інструктажів з питань охорони праці на робочих місцях.

Відтак, з метою підвищення ефективності профілактики виробничого травматизму на підприємствах, необхідно робити акцент на підвищення у працівників почуття власної відповідальності як за свою безпеку, так і за безпеку оточуючих, під час виконання ними службових обов’язків.”