У ПП «Кавказ» відбувся семінар з питань додержання законодавства про охорону праці

15 квітня 2016

Дане підприємство знаходиться у м. Хирів, Старосамбірського району. Основним видом діяльності ПП “Кавказ” є зберігання і реалізація нафтопродуктів та зріджених вуглеводневих газів (ЗВГ). Поставка нафтопродуктів та ЗВГ на АЗС здійснюється спеціалізованим автомобільним транспортом підприємства.

Превентивний захід проведено головними державними інспекторами  відділу  нагляду на  виробництві і на об’єктах підвищеної небезпеки ГУ Держпраці у Львівській області Романом Тарнавським та Романом Лопушанським.

Фахівці розповіли, що на даний час Головне управління Держпраці у Львівській області спрямовує свою діяльність на проведення превентивних заходів  з питань охорони праці та промислової безпеки, направлену на зменшення травматизму. Відтак, роз’яснено основні вимоги Закону України  «Про охорону праці», Закону України  «Про об’єкти підвищеної небезпеки». Проаналізували  заходи, щодо дотримання  безпечних  умов  праці, які проводяться на підприємстві під час виконання різного роду робіт. Зосередили  увагу  на  безпечному  виконанні  робіт на висоті, наголосили на важливості використання засобів колективного та індивідуального захисту. Акцентували увагу на проведенні навчання, інструктажів та перевірки знань з охорони праці. На реальних прикладах обговорено причини та обставини нещасних випадків у даній галузі.

Особливу увагу головними державними інспекторами зосереджено на дотримання вимог законодавства при заправленні автомобілів, що належать юридичним та фізичним особам. Зокрема наголошено, що виконання даного виду робіт необхідно проводити у відповідності до Інструкції про порядок приймання, зберігання, відпуску та обліку газів вуглеводневих скраплених для комунально-побутового споживання та автомобільного транспорту, затвердженою наказом Міністерства палива та енергетики України від 03 червня 2002 року № 332. Виробничі процеси, технічний стан технологічного обладнання, електрообладнання, газопроводів, вентиляційних установок і інших споруд на автомобільній газозаправній станції (АГЗС) повинні забезпечувати безперебійну роботу та безпеку працівників. Виробничі процеси необхідно проводити відповідно до технологічних схем, які зобов’язані містити допустимі значення тисків і температур зріджених вуглеводневих газів (ЗВГ) із урахуванням їх фізико-хімічних властивостей і вибухонебезпечних характеристик. «На автомобільній газозаправній станції повинно бути передбачено цілодобове чергування працівників, які експлуатують та обслуговують обладнання і посудини що працюють під тиском», – наголосили фахівці Держпраці.

Інформаційно

Виконання робіт із зрідженими вуглеводневими газами необхідно проводити у відповідності до вимог ГОСТ 20448-80 «Гази вуглеводневі зріджені паливні для комунально-побутового споживання. Технічні умови». Цей ГОСТ передбачає наступні марки газів і області застосування: СПБТЗ – зимова суміш технічних пропану і бутану; СПБТЛ – річна суміш пропану і бутану; БТ-технічний бутан. У газі марки СПБТЗ маса пропану повинна бути не менше 75%, у марці БТ – маса бутанів не менше 60%, у марці СПБТЛ – маса бутанів не більше 60%. Газ марки БТ призначений для заправки портативних балонів.

Основними джерелами виробництва зріджених вуглеводневих газів(ЗВГ) є супутні гази, гази стабілізації нафти, жирні природні гази газоконденсатних родовищ і гази нафтопереробки. У практиці зрідженими вуглеводневими газами називають вуглеводні, які в чистому вигляді або у вигляді сумішей при невеликому підвищенні тиску і температури навколишнього середовища переходять в рідкий стан. До таких вуглеводнів відносяться пропан С3Н8, бутан С4Н10 (ізобутан і н-бутан), пропілен С3Н6, бутилен С4Н8. Іноді гази називають «рідкими».       

Пропан СН3СН2СН3 – це безбарвний, горючий, такий, що не має запаху, газ з молекулярною вагою 44,068. Температура плавлення пропану складає -187,69°С, температура кипіння – (-42,07°С), температура займання – 465°С; межі вибуховості в суміші з повітрям 2,1–9,5 об. %, теплота згоряння газу до рідкої води і СО2 – 120,34 ккал/кг (25°С); ?Н° 293 – 24,820 ккал/моль (25°С), теплоємність Сро –17,57 кал/град·моль. З промислових газів пропан виділяють ректифікацією під тиском, низькотемпературною абсорбцією в розчинниках під тиском, адсорбцією активним вугіллям, молекулярними ситами. Пропан застосовують спільно з киснем – для різки металу. У суміші з бутаном в балонах пропан широко використовується як побутовий газ і як бездимне пальне для автомобілів.      

Бутан – газоподібні насичені вуглеводні С4Н10, без кольору і запаху, молекулярна вага 58,52. Відомо 2 ізомери: н-бутан СН3(СН2)СН3 та ізобутан (СН3)2СНСН3. Бутани містяться в нафтових газах, у природному газі та газах нафтопереробки. Температура плавлення н-бутану – (–138,4°С), а ізобутану – (–159,6°С). Теплота випаровування н-бутану – 5035 ккал/молъ (25°С), а теплота згоряння – 635,05 ккал/моль (р = const, 25°С). Останнім часом стали зріджувати метан, етан та етилен. Їх зріджування, зберігання і транспортування здійснюються зазвичай під тиском, близьким до атмосферного, але при низьких температурах (від – 161 до – 90°С).      

При попаданні зрідженого газу на шкіру або в очі слід промити уражені ділянки великою кількістю холодної води і змастити маззю від опіків (доки не утворилися пухирі). При наявності пухирів слід накласти стерильну пов’язку і негайно звернутись за медичною допомогою. При попаданні рідкої фази на одяг, останній потрібно якомога скоріше зняти. При отруєннях оксидом вуглецю необхідно викликати швидку допомогу. До появи лікаря постраждалого необхідно винести із загазованого приміщення. Розстебнути одяг для полегшення дихання і стежити, щоб постраждалий не заснув, оскільки в стані сну зменшується глибина дихання.