Специфіка введення в обіг нехарчової продукції

17 грудня 2021

На якій стадії виробництва необхідне нанесення знака Пі та саме на які елементи обладнання він наноситься?
Згідно з пунктами 52 та 53 Технічного регламенту знак Пі наноситься перед введенням в обіг нового рухомого обладнання, що працює під тиском, на саме обладнання, або на табличку з технічними даними, щоб воно було видимим, розбірливим та незмивним, а також на знімні частини рухомого обладнання, що працює під тиском, багаторазового використання, які забезпечують його безпеку.

Чи допускається відхилення розміру знаку відповідності технічним регламентам при нанесенні його на машину?
Так. Відповідно до п. 23 Технічного регламенту безпеки машин, затвердженого постановою КМУ від 30.01.2013 № 62 допускається зменшення або збільшення зображення знака відповідності технічним регламентам з дотриманням пропорцій, встановлених в описі знака відповідності технічним регламентам.
Мінімальний його розмір не повинен бути менш як 5 міліметрів, однак для машин, розмір яких не дає можливості нанесення знака відповідності необхідного розміру (5 міліметрів), допускається відхилення від цієї вимоги.

Чи обов’язково машини або незавершені машини, надані на показ під час проведення ярмарків повинні відповідати вимогам Технічного регламенту?
Ні. Відповідно до п. 10 Технічного регламенту безпеки машин, затвердженого постановою КМУ від 30.01.2013 № 62 допускається, що надані на показ під час проведення ярмарків, виставок, презентацій і подібних заходів машини або незавершені машини не відповідають вимогам Технічного регламенту, за умови, що вони матимуть видимий напис, в якому чітко зазначається, що машини (незавершені машини) не відповідають вимогам цього Технічного регламенту та не можуть бути надані на ринку до приведення їх у відповідність з цим Технічним регламентом.

Чи повинно бути ще якесь обов’язкове маркування рухомого обладнання, що працює під тиском?
Так. Маркування знаком Пі повинно супроводжуватися ідентифікаційним номером призначеного органу з оцінки відповідності, залученого до перших перевірок і випробувань, що передбачено п. 54 Технічного регламенту рухомого обладнання, що працює під тиском, затвердженого постановою КМУвід 4.07.2018 № 536.

Що необхідно робити в разі відсутності декларації про відповідність машини українською мовою?
Відповідно до п. 1 Додатку 7 до Технічного регламенту безпеки машин, затвердженого постановою КМУ від 30.01.2013 № 62, якщо не існує оригіналу декларації, складеної українською мовою, її переклад на українську мову повинен надавати виробник або його уповноважений представник, або постачальник машини в Україну.
Переклад декларації повинен мати напис “Переклад декларації з оригіналу”.
Декларація та її переклад виконуються у друкований спосіб або пишуться вручну друкованими літерами.

Як засвідчується відповідність рухомого обладнання, що працює під тиском?
Відповідно до п. 44 Технічного регламенту рухомого обладнання, що працює під тиском, затвердженого постановою КМУвід 4.07.2018 № 536 виробник бере на себе відповідальність за відповідність рухомого обладнання, що працює під тиском, шляхом нанесення на нього знака Пі.

Який термін зберігання оригіналу декларації (декларації про вбудовування незавершеної машини)?
Відповідно до п. 8 Технічного регламенту безпеки машин, затвердженого постановою КМУ від 30.01.2013 № 62 виробник машини (незавершеної машини) або його уповноважений представник зберігає оригінал декларації (декларації про вбудовування незавершеної машини) протягом щонайменше 10 років від дати вироблення останньої машини (незавершеної машини).

Який термін зберігання оригіналу декларації (декларації про вбудовування незавершеної машини)?
Відповідно до п. 8 Технічного регламенту безпеки машин, затвердженого постановою КМУ від 30.01.2013 № 62 виробник машини (незавершеної машини) або його уповноважений представник зберігає оригінал декларації (декларації про вбудовування незавершеної машини) протягом щонайменше 10 років від дати вироблення останньої машини (незавершеної машини).

Якщо імпортер вводить в обіг рухоме обладнання, що працює під тиском під своєю торговельною маркою, хто забезпечує відповідність Технічному регламенту?
Пунктом 36 Технічного регламенту рухомого обладнання, що працює під тиском, затвердженого постановою КМУвід 04.07.2018 № 536 передбачено, що у разі коли імпортер або розповсюджувач вводить рухоме обладнання, що працює під тиском, в обіг під своїм найменуванням чи торговельною маркою (знаком для товарів і послуг) або модифікує вже введене в обіг рухоме обладнання, що працює під тиском, в такий спосіб, що це може вплинути на його відповідність вимогам, які застосовуються до нього, такий імпортер або розповсюджувач вважається виробником для цілей цього Технічного регламенту та повинен виконувати обов’язки виробника, встановлені в цьому Технічному регламенті.

Якщо рухоме обладнання, що працює під тиском вводиться в обіг імпортером, хто повинен забезпечити відповідність Технічному регламенту?
Відповідно до п. 18 Технічного регламенту рухомого обладнання, що працює під тиском, затвердженого постановою КМУвід 4.07.2018 № 536 перед введенням рухомого обладнання, що працює під тиском, в обіг імпортери пересвідчуються в тому, що виробник застосував відповідну процедуру оцінки відповідності та склав технічну документацію, на обладнання нанесено маркування знаком Пі та воно супроводжується сертифікатом відповідності.
Тобто забезпечує відповідність виробник, але імпортер повинен перевірити виконання усіх вимог.