Суб’єкти господарювання зобов’язані ідентифікувати та задекларувати об’єкти підвищеної небезпеки

09 вересня 2021

Суб’єкти господарювання, у власності або користуванні яких є хоча б один потенційно небезпечний об’єкт або мають намір розпочати будівництво такого об’єкта, зобов’язані організувати проведення його ідентифікації. Порядок ідентифікації та обліку об’єктів підвищеної небезпеки затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. № 956.

Ідентифікацію слід проводити для кожного потенційно небезпечного об’єкта шляхом розрахунку сумарної маси кожної небезпечної речовини із зазначених у нормативах порогових мас індивідуальних небезпечних речовин або кожної небезпечної речовини, яка за своїми властивостями може бути віднесена до будь-якої категорії або до декількох категорій небезпечних речовин згідно із зазначеними нормативами.

У випадку, коли сумарна маса жодної індивідуальної небезпечної речовини або небезпечної речовини будь-якої категорії не перевищує 1 відсотка порогової маси небезпечних речовин другого класу, об’єкт не відноситься до об’єктів підвищеної небезпеки.

В іншому випадку такий об’єкт є підвищеної небезпеки, відтак суб’єкт господарювання зобов’язаний скласти повідомлення, яке у термі, що не перевищує 14 днів скерувати до територіального управління Держпраці. Повідомлення слід складати за формою ОПН-1 (додаток 1 до згаданого Порядку).

Державний реєстр об’єктів підвищеної небезпеки веде Держпраці України, відомості про об’єкти підвищеної небезпеки розміщені на його офіційному сайті. (посилання на сайт) Реєстр оприлюднюються до 1 березня поточного року станом на 31 грудня попереднього року.

Звертаємо увагу, що Державний реєстр об’єктів підвищеної небезпеки військового призначення веде Міноборони. Відтак, тому повідомлення про результати ідентифікації об’єктів підвищеної небезпеки військового призначення надсилаються до Міноборони.

Наголошуємо, що суб’єкти господарювання відповідальні за своєчасне, повне і достовірне проведення ідентифікації об’єктів підвищеної небезпеки.