У Червонограді роботодавець не усунув порушення в частині оформлення трудових відносин, а подвоїв кількість незадекларованих працівників

03 вересня 2021

Під час первинного інспектування товариства, що займається будівництвом житлових і нежитлових приміщень у місті Червоноград, встановлено, що кожен третій його працівник допущений до роботи без трудового договору. Роботодавець порушив трудові права 5 осіб.

За результатами контрольного заходу керівнику товариства внесено обов’язковий до виконання припис з вимогою усунути порушення вимог щодо оформлення трудових відносин.

Однак, у товаристві порушення не усунули, водночас кількість незадекларованих працівників подвоїли. Під час повторної інспекції на будівельному майданчику за виконанням трудових функцій посадові особи Головного управління зафіксували 10 працівників, трудові відносини з якими були замасковані договорами цивільно-правового характеру. Слід відзначити, без належного оформлення трудових відносин, відтак позбавлені державних соціальних гарантій, працювали особи на роботах підвищеної небезпеки.

За такі протиправні дії керівника товариства повторно буде притягнуто до адміністративної відповідальності, а щодо суб’єкта господарювання повторно буде застосовано фінансову санкцію, передбачену статтею 265 КЗпП України. За використання незадекларованої праці у серпні товариство було оштрафоване на 300 тисг грн.

Головне управління Держпраці у Львівській області вкотре наголошує: працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення органів ДПС про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Інформаційно
Відповідно до статті  626 ЦК України, договором є домовленість двох чи більше осіб, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків.
Одним із видів цивільно-правових договорів (угод), що спрямовані на встановлення, зміну або припинення цивільних прав і обов’язків, є договір підряду.

Статтею 837 ЦК України передбачено, що за договором підряду одна сторона (підрядник) зобов’язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов’язується прийняти й оплатити виконану роботу.

Частина 3 статті 837 ЦК України передбачає, що для виконання окремих видів робіт, встановлених законом, підрядник (субпідрядник) зобов’язаний одержати спеціальний дозвіл.
При укладенні договору підряду, предметом якого є виконання робіт підвищеної небезпеки, підрядник (виконавець) зобов’язаний мати відповідний дозвіл на виконання таких робіт.
Відповідно до статті 18 Закону України «Про охорону праці» (далі – Закон), працівники, зайняті на роботах з підвищеною небезпекою або там, де є потреба у професійному доборі, повинні щороку проходити за рахунок роботодавця спеціальне навчання і перевірку знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці.
Стаття 21 Закону визначає, що роботодавець повинен одержати дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.
Статтею 6 ЦК України передбачено, що сторони в договорі не можуть відступити від положень актів цивільного законодавства, якщо в цих актах прямо вказано про це, а також у разі, якщо обов’язковість для сторін положень актів цивільного законодавства випливає з їх змісту або із суті відносин між сторонами.