У спільному українсько-хорватському підприємстві ТзОВ “ГРАФІКА” проведено планову перевірку: виявлено 29 порушень з охорони праці

17 липня 2019

Відбулася планова перевірка на спільному українсько-хорватському підприємстві  у Товаристві з обмеженою відповідальністю “Графіка”.

ТзОВ “ГРАФІКА” займається виробництвом картонно-паперової продукції, зокрема упакувань для провідних підприємств фармацевтичної галузі України. 

В межах контрольного заходу  фахівці ГУ Держпраці  перевіряли  дотримання вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів, розроблення додаткових організаційно-технічних заходів для зниження ризиків виникнення аварійних ситуацій і аварій, а також профілактику виробничого травматизму.

Представники Держпраці проаналізували  заходи  щодо  дотримання  безпечних  умов  праці, які проводяться на підприємстві під час виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатації машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

При цьому фахівці перевірили дотримання вимог Технічних регламентів, зокрема вимог до засобів захисту, що призначаються для запобігання падінню з висоти та застосовуються під час ремонту технологічного обладнання. 

Водночас представники ГУ Держпраці проаналізували дотримання вимог безпеки при експлуатації електрообладнання та технологічного обладнання.

Всього за результатами перевірки виявлено 29 порушень вимог  законодавчих та інших нормативно-правових актів з охорони праці, промислової безпеки та гігієни праці.

З поміж них варто виокремити низку порушень.

Не організовано проведення лабораторних досліджень умов праці.

Не проведено перевірку справності   і  роботи  систем  вентиляції  цеху, із  занесенням результатів перевірки в журнал з експлуатації систем вентиляції.

СП ТзОВ «Графіка» не надіслало повідомлення про результати ідентифікації  об’єктів підвищеної небезпеки за формою ОПН-1 територіальному органу Держпраці.

Не проведено перевірку надійності ущільнень  вводів і випусків  підземних інженерних комунікацій будівель.

Не проведено перевірку газонепроникності стін вбудованої котельні зі складанням акту. 

 Комісією підприємства не складено опосвідчення стану безпеки електроустановок підприємства.

 Не перевіряється періодичним оглядом наявність і стан усіх засобів захисту із записом результатів огляду в «Журнал обліку і зберігання засобів захисту».

Так,  директору підприємства вручено обов’язковий для виконання припис та складено постанову про накладення адміністративного стягнення.