У ВП «Шахта «Червоноградська» ДП «Львіввугілля» відбулося засідання постійної комісії з питань охорони праці

15 жовтня 2019

Днями у ВП  «Шахта «Червоноградська» ДП «Львіввугілля» відбулося засідання постійної комісії з питань охорони праці.

Засідання відбулося  за участі інженерно-технічних працівників вугільного підприємства та заступника начальника відділу нагляду у вугільній промисловості Управління гірничого нагляду ГУ Держпраці у Львівській області Василя Марцинюка.

   Василь Марцинюк  поінформував присутніх про  нещасний випадок, який стався   24.09.2019 р. у ВП «Шахта «Червоноградська»    ДП «Львіввугілля».

Опісля   фахівець ознайомив присутніх з основними вимогами «Правил безпеки у вугільних шахтах», що стосуються умов допуску та можливості  безпечної експлуатації  гірничошахтного обладнання, а саме:

 • усі види   гірничошахтного   обладнання,  технічні  пристрої,  засоби захисту та матеріали,  які експлуатуються  в  шахті,  мають
  бути укомплектовані експлуатаційними документами згідно з вимогами
  чинного законодавства;
 • гірничошахтне обладнання допускається до експлуатації  за
  умови   відповідності   його   вимогам   цих   Правил,  технічним,
  гігієнічним  та  екологічним  вимогам,  викладеним  у  нормативних
  документах;
 • експлуатація та  обслуговування  машин  і гірничошахтного
  обладнання,  приладів і апаратури,  а також їх монтаж,  демонтаж і
  збереження   здійснюються   відповідно  до  вимог  цих  Правил  та
  інструкцій (керівництв) з їх експлуатації та відповідно  до  вимог
  чинного законодавства. Зміна конструкції  машин,  обладнання,  схем  управління та захисту дозволяється у порядку, визначеному чинним законодавством;
 • на усі види робіт та  операцій  повинна  бути  технологічна проектна документація,  яка затверджується  директором  або  головним  інженером шахти.  У ТПД повинен передбачатися комплекс технічних  і  санітарно-гігієнічних заходів,   що  забезпечує  нормальні  умови  праці  та  збереження
  здоров’я   працівників   шляхом    запобігання    або    обмеження
  несприятливої  дії небезпечних та шкідливих виробничих чинників,  зниження  ризику розвитку професійної і виробничо обумовленої захворюваності;
 • працівники шахт мають   бути   ознайомлені   з    технічною
  документацією  під підпис.  Письмові наряди видаються керівникам і
  виконавцям робіт,  які мають відповідну кваліфікацію  та  до  чиїх
  професійних обов’язків належить цей вид робіт;
 • у кожному технологічному процесі  мають  застосовуватися
  способи  і  засоби  механізації  основних  і допоміжних робіт,  що
  виключають важку ручну працю.