В ТзОВ «Галицька художня кераміка» проведено семінар-нараду

15 жовтня 2015

13.10.2015 року в ТзОВ «Галицька художня кераміка», що знаходиться в с. Вістовичі Самбірського району, головним державним інспектором відділу нагляду в будівництві, котлонагляді, на транспорті та зв`язку Управління нагляду в промисловості і на об`єктах підвищеної небезпеки Головного управління Держпраці у Львівській області Міланом С. В., головним державним інспектором відділу нагляду в будівництві, котлонагляді, на транспорті та зв`язку Управління нагляду в промисловості і на об`єктах підвищеної небезпеки Головного управління Держпраці у Львівській області Місиком М. Д., проведено семінар-нараду на тему: Закон України «Про охорону праці», зміни до Кодексу законів про працю України та інших законодавчих актів, що регламентують питання праці, охорони праці та промислової безпеки, а також запобігання травматизму в 2015 році.

Мета проведення превентивного заходу – запобігання виробничому травматизму на підприємстві, дотримання вимог законодавства України про охорону праці, законодавства України про працю та інших нормативно-правових актів, що регулюють питання охорони праці, промислової безпеки та трудових правовідносин працівників та роботодавця.

Під час проведення семінар-наради працівників ознайомлено з основними завданнями Державної служби України з питань праці, гарантіями прав на охорону праці під час укладання трудового договору, під час роботи, організацією охорони праці, функціонуванням системи управління охороною праці на підприємстві, документами, що належать до нормативно-правових актів з охорони праці, промислової безпеки, обов’язками роботодавця та працівників щодо додержання вимог нормативно-правових актів з охорони праці під час виконання робіт по виробництву художньої кераміки та утримання у безпечному технічному стані технологічного обладнання, відповідальністю за порушення зазначених вимог роботодавця та працівників; приділено увагу організації проведення навчання, інструктажу                               та перевірці знань з питань охорони праці працівників, забезпеченню працівників засобами індивідуального захисту; проведено роз’яснення по безпечному виконанню робіт за допомогою вантажопідіймальних кранів і машин, вимогах до знімних вантажозахоплювальних пристроїв і тари, до кранових колій та до приладів і пристроїв безпеки вантажопідіймальних кранів і машин, по виконанню робіт з електроінструментом, переносними світильниками; надано роз’яснення порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві та аналіз нещасних випадків на аналогічних підприємствах; проведено роз’яснення щодо змін в трудовому законодавстві, реформуванні загальнообов’язкового соціального страхування та легалізації фонду оплати праці.

Під час семінар-наради надано консультацію працівникам щодо застосування норм законодавства про охорону праці та трудового законодавства, вказано на відповідальність за допущення порушень законодавства про працю та про охорону праці.