Ваші працівники в своїй роботі використовують комп’ютери? Тоді Ви зобов’язані це знати

23 серпня 2017

Основні вимоги безпеки під час експлуатації електронно-обчислювальних машин з відеодисплейними терміналами

Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин (НПАОП 0.00-1.28-10.) затверджено  Наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду 26.03.2010 за №65.  Вимоги цих правил є обов’язковими для роботодавців, операторів електронно-обчислювальних машин, операторів комп’ютерного набору, операторів комп’ютерної верстки та працівників інших професій, які в своїй роботі використовують електронно-обчислювальні машини з відеодисплейними терміналами і периферійними пристроями.

Отже, з метою збереження життя та здоров’я працівників, які в своїй роботі використовують електронно-обчислювальні машини (комп’ютери) роботодавець зобов’язаний забезпечити таким працівникам робочі місця, які повинні відповідати вимогам цих Правил та Державних санітарних правил і норм роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних  машин.

Зокрема, перед допуском працівника, який використовує ЕОМ до роботи, необхідно провести навчання і перевірку знань з питань охорони праці.( п.1.4 типового положення про порядок проведення  навчання  і перевірки знань з питань охорони праці). Не слід допускати до роботи осіб, що в установленому порядку не пройшли навчання, інструктаж, та перевірку знань з охорони праці та пожежної безпеки та цих Правил.

Приміщення де розміщені робочі місця операторів, мають бути оснащені вогнегасниками. Разом з тим, не дозволяється розташування приміщень з робочими місцями операторів у підвалах і цокольних поверхах.

Площа одного робочого місця оператора має бути не менше 6.0 кв.м, а об’єм – не менше 20,0 куб.м.

Заземлені конструкції, що знаходяться в приміщеннях, де розміщені робочі місця операторів (батареї опалення, водопровідні труби ), мають бути надійно захищені діелектричними щитками або сітками з метою недопущення потрапляння працівника під напругу.

Лінія електромережі для живлення ЕОМ з ВДТ і ПП виконується як окрема групова трипровідна мережа шляхом прокладання фазового, нульового робочого, та нульового захисного провідників.

Звертаємо увагу, що у приміщенні, де одночасно експлуатується понад п’ять ЕОМ з ВДТ і ПП, на помітному та доступному місці встановлюється аварійний резервний вимикач, який може повністю вимкнути електричне живлення приміщення крім освітлення.

Наголошуємо, що підключати ЕОМ з ВДТ і ПП до звичайної двопровідної електромережі – заборонено.