Відбулася планова перевірка ПрАТ «Городоцький механічний завод»

20 грудня 2017

У грудні  ГУ Держпраці у Львівській області провело планову  перевірку ПрАТ «Городоцький механічний завод», яке займається виробництвом металевих виробів.

Інспектори проаналізували  дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони праці  при виконанні робіт в електроустановках, при експлуатації металообробного обладнання та вантажопідіймальних  кранів і механізмів,  які не  підлягають реєстрації в Держпраці. Було перевірено  дотримання законодавства  про працю, загальнообов’язкове  державне соціальне страхування.

Під час контрольного заходу інспектори виявили низку недоліків і порушень. Зокрема, під час прийняття на роботу працівників не проводиться  навчання та перевірка знань з питань охорони праці. Не розроблено програми стажування для конкретних професій, які розробляються на підприємстві відповідно до функціональних обов’язків працівників. У протоколах засідання  комісії  з  перевірки знань з питань охорони праці не зазначаються конкретні   інструкції з охорони праці та з безпечного виконання конкретних видів робіт.

Не переглянуто  перелік робіт з підвищеною небезпекою  відповідно до специфіки виробництва. Відсутня декларація відповідності матеріально-технічної бази   роботодавця вимогам законодавства з питань з охорони праці та промислової безпеки при виконанні будівельних, монтажних робіт на висоті 1.30 від поверхні землі та ковальсько-пресове обладнання. 

Заземлення  окремого виробничого обладнання  виконане не у відповідності  нових нормативних актів. Допускається до експлуатації обладнання, в якому відсутнє захисне огородження.

Не отримано «Дозвіл на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки» (на експлуатацію крана консольного).

Щорічно не переглядались і не перезатверджувались списки працівників, які мають право на видачу нарядів, розпоряджень, керівників робіт, допускачів, членів бригади та  перелік робіт, які виконуються в електроустановках за нарядом-допуском, розпорядженням і в порядку поточної експлуатації.

На підприємстві також не дотримуються організаційні заходи, якими досягається безпека робіт в електроустановках під час проведення профілактичних вимірювань та випробовувань електрообладнання товариства (не видаються наряд-допуски). Не випробувані засоби захисту,  не вилучені з експлуатації із записом в журнал зберігання засобів захисту. Фахівець  служби  охорони праці не контролює безпечну експлуатацію електроустановок (не видаються приписи спеціалістом з ОП для відповідального за електрогосподарство).

Також під час перевірки виявлені й інші порушення.

 За результатами проведеної перевірки було притягнуто до адміністративної відповідальності посадових осіб підприємства, які допустили порушення вимог нормативно правових актів з охорони праці та промислової безпеки. Комісія ГУ Держпраці зобов’язала посадових осіб підприємства розробити заходи щодо усунення виявлених порушень вимог нормативно-правових актів з охорони праці та їх причин, зобов’язала  службу охорони праці встановити дієвий контроль за виконанням приписів та вчасним повідомленням посадових осіб, що здійснювали перевірку, про їх виконання.