Відповідальність розповсюджувачів за надання на ринку рухомого обладнання, що працює під тиском

07 березня 2023
❗️ Відповідальність розповсюджувачів за надання на ринку рухомого обладнання, що працює під тиском
Розповсюджувач – будь-яка інша, ніж виробник або імпортер, фізична чи юридична особа в ланцюгу постачання рухомого обладнання, що працює під тиском, яка надає таке обладнання на ринку України.
Обов’язки розповсюджувачів відповідно до Технічного регламенту рухомого обладнання, що працює під тиском, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 липня 2018 р. № 536 (далі – Технічний регламент).
Розповсюджувачі надають на ринку рухоме обладнання, що працює під тиском, яке відповідає вимогам, визначеним у додатках до Угоди про дорожнє перевезення вантажів, Угоди про перевезення вантажів водними шляхами, додатку С до Конвенції (далі – Додатки до Угод та Конвенції) та у Технічному регламенті.
Перед наданням рухомого обладнання, що працює під тиском, на ринку розповсюджувачі пересвідчуються в тому, що на таке обладнання нанесено маркування знаком Пі, воно супроводжується сертифікатом відповідності, у якому безпосередньо або в додатку до якого зазначено інформацію, визначену в пункті 19 Технічного регламенту.
Якщо розповсюджувач вважає або має підстави вважати, що рухоме обладнання, що працює під тиском, не відповідає вимогам, визначеним у Додатках до Угод та Конвенції Технічного регламенту, він не надає таке обладнання на ринку до приведення його у відповідність із зазначеними вимогами та повідомляє про це виробнику або імпортеру, а також відповідному органу ринкового нагляду.
Розповсюджувачі забезпечують, щоб під час перебування рухомого обладнання, що працює під тиском, під їх відповідальністю умови зберігання чи транспортування такого обладнання не ставили під загрозу його відповідність.
Розповсюджувачі, які вважають або мають підстави вважати, що рухоме обладнання, що працює під тиском, яке вони надали на ринку, не відповідає вимогам, пересвідчуються у вжитті коригувальних заходів, необхідних для приведення такого обладнання у відповідність із зазначеними вимогами, вилучення його з обігу або відкликання (залежно від обставин).
Якщо рухоме обладнання, що працює під тиском, становить ризик, розповсюджувачі негайно:
✔️ повідомляють про це виробнику або імпортеру та відповідному органу ринкового нагляду
✔️ подають вищевказаним суб’єктам детальні відомості про невідповідність такого рухомого обладнання, що працює під тиском, вимогам цього Технічного регламенту;
✔️ надають детальні відомості про вжиті коригувальні заходи до такого рухомого обладнання, що працює під тиском, вимогам цього Технічного регламенту.
Розповсюджувачі документально оформлюють випадки про невідповідність такого рухомого обладнання, що працює під тиском, вимогам цього Технічного регламенту та вжиті коригувальні заходи.
Враховуючи вищенаведене, звертаємо увагу розповсюджувачів на персональну відповідальність за надання на ринку небезпечної продукції.