Власник або уповноважений ним орган не має права вимагати від працівника виконання роботи, не обумовленої трудовим договором

05 липня 2019

Трудовий договір є угодою між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.

Власник або уповноважений ним орган не має права вимагати від працівника виконання роботи, не обумовленої трудовим договором згідно з статтею 31 Кодексу законів про працю України.

Таким чином, працівник зобов’язаний виконувати роботу, визначену трудовим договором, а власник або уповноважений ним орган не має права вимагати від працівника виконання роботи, не обумовленої трудовим договором. Трудові функції та відповідальність закріплені посадовою інструкцією.

Нагадаємо, що  посадова інструкція – це внутрішній документ підприємства, який визначає конкретний перелік посадових обов’язків працівника відповідно до його категорії (керівник, професіонал, фахівець, технічний службовець тощо).