Все про індексацію заробітної плати: як обчислюється та коли слід виплачувати

01 серпня 2019

Статтею 94 КЗпП України передбачено, що заробітна плата – це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу. Розмір заробітної плати залежить від складності та умов виконуваної роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та господарської діяльності підприємства, установи, організації і максимальним розміром не обмежується.

Відповідно до частини 6 статті 95 КЗпП України, заробітна плата підлягає індексації у встановленому законодавством порядку.

Обов’язковість проведення індексації регламентовано Законом України від 03.07.1991 №1282-XII «Про індексацію грошових доходів населення», а деталі її проведення визначені Порядком проведення індексації грошових доходів населення, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 №1078 (далі – Порядок №1078).

Індексацію зобов’язані проводити всі роботодавці незалежно від форми власності і господарювання, а також фізичні особи, які використовують працю найманих працівників. По суті, індексація є складовою заробітної плати в частині додаткової заробітної плати та є однією з основних державних гарантій щодо оплати праці працівників. Відтак, за її невиплату роботодавець несе відповідальність, а працівник, у свою чергу, може звернутись до суду з позовом про стягнення належної йому суми індексації.

Заробітна плата індексується в межах прожиткового мінімуму, тобто індексується не вся заробітна плата, а тільки та її частина, яка не перевищує прожитковий мінімум для працездатних громадян. Частина заробітної плати, яка перевищує розмір прожиткового мінімуму, індексації не підлягає.

Індексація проводиться в тому випадку, коли індекс споживчих цін  перевищив поріг індексації, який із 01.01.2016 становить 103%.

Так, пунктом 5 Порядку №1078 передбачено, що у разі підвищення тарифних ставок (окладів), стипендій, виплат, що здійснюються відповідно до законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування, визначених у пункті 2 цього Порядку, значення індексу споживчих цін у місяці, в якому відбувається підвищення, приймається за 1 або 100 відсотків. Обчислення індексу споживчих цін для проведення подальшої індексації здійснюється з місяця, наступного за місяцем підвищення зазначених грошових доходів населення.

Сума індексації визначається як результат множення доходу, що підлягає індексації, на величину приросту споживчих цін, поділений на 100.

Наприклад, при підвищенні посадових окладів працівників у січні 2018 року, їх заробітна плата підлягає проведенню індексації починаючи з листопада 2018 року в межах прожиткового мінімуму (1841 грн) та з врахуванням приросту індексів споживчих цін в розмірі 4%:

1841 грн * 4/100 = 73,64 грн (у листопаді 2018 року).

В подальшому індексацію належить проводити по аналогічному принципу.

При цьому слід звернути увагу, що індексація виплачується пропорційно відпрацьованому часу.