Запрошуємо до обговорення проектів «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТЕХНІЧНИХ РЕГЛАМЕНТІВ»

23 квітня 2018

На  офіційному сайті Державної служби з питань праці (www.dsp.gov.ua)  в розділі            „ Діяльність ” – „Регуляторна діяльність ” оприлюднені Проекти  технічних регламентів,      а саме:

1. Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Технічного регламенту засобів індивідуального захисту»

 Цей проект розроблено на основі Регламенту (ЄС) 2016/425 Європейського Парламенту та Ради від 09 березня 2016 року про засоби індивідуального захисту. Документ відповідно до статті 56 Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом забезпечує імплементацію положень законодавства України щодо технічного регулювання засобів індивідуального захисту .

 

2.Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Технічного регламенту канатних доріг для перевезення людей»Розробляється з метою імплементацій в   національне законодавство положень Регламенту (ЄС) 2016/424 Європейського Парламенту та Ради від 09.03.2016 про канатні установки, що скасовує Директиву 2000/9/ЕС

 

 

 

 

 

 

3.Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Технічного регламенту обладнання, що працює під тиском»

Розробляється з метою імплементацій в національне законодавство положень Директиви 2014/68/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 15 травня 2014 р. про гармонізацію законодавства держав-членів стосовно надання на ринку обладнання, що працює під тиском

Зазначимо, що суб’єкти господарювання можуть взяти участь в обговоренні. Пропозиції та зауваження до проектів постанов приймаються протягом одного місяця з дня оприлюднення за адресою: Державна служба України з питань праці: 01601, м. Київ,   вул. Десятинна, 14,   e-mail: dsp@dsp.gov.ua;тел.: 226-20-83, факс 289-55-24.

Фото: джерело google.com.ua