«Зміна істотних умов праці» чи «переміщення»: умови та порядок застосування

03 лютого 2021

При яких умовах допускається зміна істотних умов праці?
Зміна істотних умов праці допускається за наявності змін в організації виробництва і праці та за умови продовження роботи за тією самою спеціальністю, кваліфікацією чи посадою (ст. 32 КЗпП України). Про зміну істотних умов праці працівника треба повідомити не пізніше ніж за 2 місяці. Якщо колишні істотні умови праці не може бути збережено, а працівник не згоден на продовження роботи в нових умовах, то трудовий договір припиняється за п. 6 ст. 36 КЗпП України. При зміні істотних умов праці роботодавець повинен дотримуватись певного встановленого порядку.

Правовим документом, яким повідомляється про таку зміну, є відповідний розпорядчий документ. У забезпеченні правильних дій щодо попередження є два моменти: строк та порядок повідомлення. Повідомлення — це пропозиція (бажано письмова) працівникові продовжити роботу після того, як роботодавець із дотриманням установленого законодавством двомісячного строку змінить істотні умови праці. Працівник може прийняти цю пропозицію та продовжувати роботу при змінених істотних умовах праці або ж відмовитись від неї. Двомісячний строк попередження передбачено для того, щоб працівник міг знайти собі іншу роботу, якщо його не влаштовує зміна істотних умов праці.

Чи є переміщення на інше робоче місце зміною істотних умов праці?
Переміщення працівника на тому ж самому підприємстві на інше робоче місце, інший структурний підрозділ в тій же місцевості, доручення роботи на іншому механізмі або агрегаті у межах спеціальності або посади, обумовленої трудовим договором не вважається переводом на іншу роботу, відбувається за ініціативою роботодавця та не потребує згоди працівника (ч.1 ст.32 КЗпП України). Власник підприємства не має права переміщати працівника на роботу, протипоказану йому за станом здоров’я.

Переміщення є постійним та відбувається без змін умов праці, режиму роботи, розміру оплати праці та встановлених раніше пільг. Рішення про переміщення ухвалюється на підставі доповідних записок керівників структурних підрозділів, кадрової служби. Рішення оформляється наказом із зазначенням структурного підрозділу, до якого переміщається працівник та дати. Запис про зазначене переміщення до трудової книжки та до особової картки не вноситься.

Чи існує форма повідомлення про зміну істотних умов праці та форма погодження працівника?
Законодавством про працю не передбачені механізм, форма повідомлення про зміну істотних умов праці та форма погодження працівника чи його відмови продовжувати роботу в нових умовах. Тому працівники можуть певним чином проявити незгоду чи небажання підписувати повідомлення. Ці дії не впливають на їх обов’язок вирішити для себе: працювати в нових умовах чи ні. Водночас у разі виникнення трудових спорів роботодавець повинен мати докази, що працівника було повідомлено вчасно, а також докази, що працівник відмовивсь від продовження роботи в нових умовах.

Доказами можуть бути:
1) письмове повідомлення працівника про заплановані зміни з підписом останнього про ознайомлення, а також письмова заява працівника, що він відмовляється продовжувати роботу у зв’язку із зміною істотних умов праці або, навпаки, згоден продовжувати роботу в нових умовах;
2) відповідний акт довільної форми у випадку відмови працівника підписати (засвідчити) факт повідомлення. Зазначений акт може містити:
2.1) опис дії, яка здійснювалась (попередження відповідного працівника);
2.2) причини складення акта (відмова працівника підписати розписку щодо попередження про майбутні зміни істотних умов праці);
2.3) формальні реквізити, а також підписи тих, хто склав акт.

Стосовно працівників, які перебувають у відпустці чи у відрядженні і які не мають змоги з’явитися на робоче місце для ознайомлення із повідомленням про зміну істотних умов, пропонуємо направити рекомендовані листи із повідомленнями про вручення.

Які терміни повідомлення про зміну істотних умов праці?
Працівник має бути повідомлений про зміну істотних умов праці не пізніше ніж за два місяці. Водночас у розпорядчому документі при визначенні дати запровадження змін слід врахувати не тільки мінімально необхідний двомісячний термін, але й час, потрібний на здійснення процедури повідомлення всіх працівників.

 

Більше роз’яснень щодо застосування законодавства про працю та охорону праці на сайті Держпраці у рубриці “Запитання/Відповіді”