Чи потрібно проводити доплати вихователю за перевищення планової наповнюваності групи у дошкільному навчальному закладі?

05 вересня 2019

До ГУ Держпраці у Львівській області надійшло звернення щодо надання роз’яснення стосовно не проведення  вихователю  дошкільного навчального закладу доплати за перевищення планової наповнюваності групи.

Передусім слід зазначити, що відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту» наповнюваність груп у закладах дошкільної освіти становить: для дітей віком до одного року – до 10 осіб; для дітей віком від одного до трьох років – до 15 осіб; для дітей віком від трьох до шести (семи) років – до 20 осіб; різновікові – до 15 осіб; з короткотривалим і цілодобовим перебуванням дітей – до 10 осіб; в оздоровчий період – до 15 осіб; в інклюзивних групах – не більше трьох дітей з особливими освітніми потребами.

Згідно з пунктом 52 Інструкції «Про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти» керівники установ і закладів освіти мають право  в  межах фонду заробітної плати (фонду оплати праці) встановлювати:

– за погодженням з профспілковим комітетом – доплати за суміщення професій (посад), розширення зони обслуговування чи збільшення обсягів виконуваних робіт, а також за виконання поряд з основною роботою обов’язків тимчасово відсутніх працівників без обмеження розмірів цих доплат та переліків суміщуваних  професій (посад). Конкретний розмір доплат встановлюється з фактично виконаного обсягу робіт. Доплати за виконання обов’язків тимчасово відсутнього керівника його штатним заступникам не провадяться;

– доплати за перевищення планової наповнюваності груп вихователям, вчителям-логопедам (вчителям-дефектологам),  музичним керівникам, інструкторам з фізкультури, помічникам вихователів та санітаркам – няням дошкільних закладів. Доплати провадяться за фактичну кількість дітей, що відвідували групи понад встановлену норму наповнюваності за минулий місяць.

Таким чином, директор дошкільного навчального закладу має право встановлювати вихователям доплати за перевищення планової наповнюваності груп, якщо це дозволяє фонд заробітної плати.