Експлуатація об’єкта підвищеної небезпеки допускається лише за наявності розробленої Декларації безпеки

06 жовтня 2020

Декларація безпеки – це документ, який визначає комплекс заходів,  що вживаються суб’єктом господарської діяльності з метою запобігання аваріям, а також забезпечення готовності до локалізації, ліквідації аварій та їх наслідків.

Суб’єкти господарювання, у власності або користуванні яких є хоча б один об’єкт підвищеної небезпеки, зобов’язані організувати розроблення і складання Декларації безпеки об’єкта підвищеної небезпеки у відповідності до вимог «Порядку декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки”.

Декларація безпеки складається на основі дослідження  суб’єктом господарювання ступеня небезпеки та оцінки рівня ризику виникнення аварій, що пов’язані з експлуатацією об’єктів підвищеної небезпеки. Звертаємо увагу, що експлуатація об’єкта підвищеної небезпеки допускається лише за наявності розробленої Декларації безпеки, яка подається в територіальний орган Держпраці разом з позитивним висновком експертизи ще до початку експлуатації такого об’єкта.

Декларація безпеки повинна включати:

  • результати всебічного дослідження ступеня небезпеки та оцінки рівня ризику;
  • оцінку готовності до експлуатації об’єкта підвищеної небезпеки відповідно до вимог безпеки промислових об’єктів;
  • перелік прийнятих з метою зниження рівня ризику рішень і здійснення з метою запобігання аваріям заходів;
  • відомості про заходи щодо локалізації і ліквідації можливих наслідків аварій.

Декларація безпеки переглядається суб’єктом господарювання один раз на 5 років або в інші терміни у разі змін, які можуть вплинути на зміст відомостей поданих в Декларації безпеки.

Форма Декларації безпеки наведена у додатку до Порядку декларування (Постанова КМУ від 11 липня 2002 р. N 956 Київ Про ідентифікацію та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки)