Фахівці ГУ Держпраці продовжують перевіряти об’єкти, де масово перебувають люди

25 червня 2018

Інспектори  ГУ Держпраці у Львівській області здійснили перевірку  низки об’єктів з масовим перебуванням людей. 

Так, у ТзОВ “ШУВАР” не проведено первинний технічний огляд пасажирського ліфта перед введенням в експлуатацію.  Не має дозволу на експлуатацію пасажирського ліфта  і  4 ескалаторів  від спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з промислової безпеки та охорони праці. Не встановлено на облік пасажирський ліфт в територіальних органах спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з промислової безпеки та охорони праці. Не проведено первинний технічний огляд  4 ескалаторів перед введенням в експлуатацію. Не призначено наказом працівників, які здійснюють нагляд і утримання в справному стані та безпечну експлуатацією ескалаторів із числа ІТП. Не встановлено на облік 4  ескалатори перед пуском в роботу в ГУ Держпраці у Львівській області. Не отримано дозвіл Держпраці на експлуатацію устаткування напругою понад 1000 В (електричне устаткування електричних станцій та мереж; технологічне електрообладнання), а саме трансформа-торних підстанцій. Не забезпечено подачу на реєстрацію в ГУ Держпраці декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці на роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В. Енергослужба не забезпечена випробуваними електрозахисними засобами. Не забезпечено подачу на реєстрацію декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці на виконання робіт, що виконуються на висоті понад 1,3 метра. Директор закладу не пройшов чергове навчання та перевірку знань з питань охорони праці. Електрощити в приміщеннях торгових залів та коридорів першого та другого поверху торгівельного центру за адресою м. Львів пр. Червоної Калини 36, не закриті на ключ. Технічні працівники закладу не забезпечені в повній мірі спецодягом та іншими засобами індивідуального захисту.  В товаристві не організовано проходження передрейсового медичного огляду для водіїв транспортних засобів відповідно до Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів. Не проводяться інструктажі з охорони праці з електромонтерами (відсутній журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці). В шахтах низки  пасажирських ліфтів на пристроях для підвішування вантажопідіймальних засобів, які призначені для проведення ремонтних робіт не вказана вантажопідіймальність або допустиме навантаження. Не прибране сміття та інші сторонні предмети в приямках пасажирських ліфтів. Не проведено інструктажів з електробезпеки з урахуванням особливостей електроустановок в яких їм доводиться працювати відрядженим для виконання робіт в діючих електроустановках підприємства. Не складені та не погоджені з Головним управлінням Держпраці у Львівській області списки працівників, які мають право на проведення оперативних переговорів з енергопостачальною організацією. Не складені та не затверджені у 2018 р. списки працівників, які мають право на видачу нарядів, розпоряджень, керівників робіт, допускачів, членів бригади. Не перевіряється періодичним оглядом наявність і стан усіх засобів захисту, із записом результатів огляду в «Журнал обліку і зберігання засобів захисту». Не проведене опосвідчення стану безпеки електроустановок підприємства.

У ПРАТ “РІЕЛЕКСПЕРТ” допускається до експлуатації заточний верстат інв. № б/н, в якому відсутні захисні екрани, а також прозір між краєм підручника та робочою поверхнею шліфувального круга   більше 3 мм. Не отримано дозвіл Держпраці на експлуатацію устатковання напругою понад 1000В (електричне устатковання електричних станцій та мереж; технологічне електрообладнання), а саме трансформаторної підстанції ТП-876,  6/0,4 кВ. Не забезпечено подачу на реєстрацію в ГУ Держпраці  декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці на роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В. Енергослужба не забезпечена випробуваними електрозахисними засобами.  Не проведено періодичні технічні огляди  9 вантажних ліфтів   спеціалізованою організацією після закінчення граничного строку експлуатації. Не проведено у встановлений термін позачерговий технічний  огляд 3  ліфтів. Керівник підприємства не пройшов навчання та перевірку знань з питань охорони праці. Не організовано проведення навчання та перевірку знань з питань охорони праці працівникам підприємства зайнятих на роботах з підвищеною небезпекою. Не забезпечено подачу на реєстрацію в ГУ Держпраці   декларацію відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці на виконання    робіт, що виконуються на висоті понад 1,3 метра. Не переглянуто  інструкції з охорони праці за видами робіт відповідно до вимог. Допускаються до роботи охоронники підприємства без навчання та перевірки знань з питань охорони праці. У приміщенні майстерні є вільний доступ не електротехнічного персоналу до струмоведучих частин електрообладнання, яке знаходиться під напругою, електрична розподільча шафа інв. №б/н  не зачинена на замок. Члени  комісії  з перевірки знань з питань охорони праці не  пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони праці. Не забезпечено подачу на реєстрацію в ГУ Держпраці  декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці на роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В. Не проведене опосвідчення стану безпеки електроустановок підприємства. Не перевіряється періодичним оглядом наявність і стан усіх засобів захисту, із записом результатів огляду в «Журнал обліку і зберігання засобів захисту». Приміщення трансформаторної підстанції ТП-876 загромаджене сторонніми предметами. Не працює звукова сигналізація в кабінах усіх  ліфтів. В  машинному  приміщенні   ліфтів реєстр. № Л – 2600 знаходяться сторонні предмети. В паспортах ліфтів не внесені записи про призначення  і закріплення відповідальних осіб та відсутні їх підписи. Не  забезпечено роботодавцем  проведення технічного огляду 2  водогрійних котлів   у визначені строки. Відповідальна особа за справний стан і безпечну експлуатацію котлів  не пройшла відповідне навчання у встановленому порядку. Роботодавець, який експлуатує  котли,  самостійно не проводить зовнішній і внутрішній огляди після кожного очищення внутрішніх поверхонь або ремонту елементів, але не рідше ніж через 12 місяців, а також перед проведенням технічного огляду.

У ТзОВ «Українські юридичні технології»  не забезпечено подачу на реєстрацію  декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці на виконання   робіт,  що виконуються на висоті понад 1,3 метра. На підприємстві знаходяться приставні драбини (без інв.№) не випробувані (підвальне приміщення адмін.. корпусу). Для створення безпечних умов під час виконання робіт на висоті роботодавець не забезпечив працівників необхідними засобами захисту (що убезпечують працівників від падіння з висоти). Не отримано дозвіл Держпраці на експлуатацію устаткування напругою понад 1000В (електричне устаткування електричних станцій та мереж; технологічне , а саме: трансформаторної підстанції). Керівник    підприємства    не   забезпечив утримання,   експлуатацію   і   обслуговування    електроустановок відповідно до вимог чинних нормативних документів, а саме: не забезпечив достатню кількість електротехнічних працівників. Електроустановки товариства не укомплектовані засобами захисту згідно норм. Допущено до експлуатації електрообладнання орендарів (кафе в адмін. будинку за адресою м. Львів вул. Наукова, 7д),  яке не відповідає вимогам чинних нормативних документів в Україні (без проведення профілактичних випробувань та вимірювань). До обслуговування обладнання під тиском ( балони з СО2)  допущені особи, які не пройшли  навчання з охорони праці, перевірку знань та інструктажі в установленому порядку (працівники кафе в адмін. будинку за адресою м.Львів вул. Наукова, 7д ).  Керівництво підприємства, інженерно-технічні працівники, обслуговуючий персонал ( генеральний директор, директор з технічних питань, заступник директора з технічних питань, головний енергетик, адміністратор, столяр)  не пройшов навчання та перевірку знань з питань охорони праці. На підприємстві не складено та не  затверджено перелік інструкцій з охорони праці. Не переглянуто Положення про службу охорони праці та не приведено у відповідність до Типового положення про службу охорони праці. У зв’язку з введенням нових або переглянутих  нормативно-правових  актів на підприємстві не проводяться позапланові інструктажі з питань охорони праці. Не забезпечено подачу на реєстрацію  декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці на роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В. Допущені до проведення випробування та вимірювання електрообладнання електротехнічні працівники не дотримуються організаційних заходів, що убезпечують працівників під час роботи, а саме: не оформляються роботи нарядом (електровимірювальні роботи які проводилися в 26 січня 2018 р). Не переглянуті однолінійні схеми електричних з`єднань з відміткою відповідальної особи за електрогосподарство. Не складені та не погоджені з Головним управлінням Держпраці у Львівській області списки працівників, які мають право на проведення оперативних переговорів з енергопостачальною організацією. На групових лініях, які живлять штепсельні розетки для переносних електричних приладів орендарів (кафе в адмін. будинку за адресою м.Львів вул. Наукова, 7д ) відсутні ПЗВ.  Не оформлений комісією підприємства акт опосвідчення стану безпеки електроустановок, копії актів опосвідчення стану безпеки електроустановок не направлені в територіальний орган Держпраці.

В шахтах 5 пасажирських ліфтів на пристроях для підвішування вантажопідіймальних засобів, які призначені для проведення ремонтних робіт не вказана вантажопідіймальність або допустиме навантаження. В паспортах 5   пасажирських  ліфтів  не має записів:                                                           

– Відомості  про працівників,  відповідальних за організацію робіт з технічного обслуговування і ремонту ліфтів,                                                      

–   Відомості про працівників, відповідальних за справний стан ліфтів,

відповідно Договіру № 1801-70 від 02 січня 2018 року на проведення технічного обслуговування та ремонту ліфтів.