ФОП Гупало незаконно експлуатує ємність для дизпалива. Головне управління звернулось до суду щодо заборони її експлуатації

31 березня 2021

На виконання доручення Прем’єр-міністра України проведено позапланову перевірку дотримання законодавства у сферах охорони праці, промислової безпеки, гігієни праці та оформлення трудових відносин на автозаправній станції у смт. Запитів, Кам’янко – Бузького району. Господарську діяльність на АЗС здійснює ФОП Гупало Н.В.

Під час перевірки зафіксовано низку порушень вимог безпеки, в тому числі таких, що несуть загрозу життю та здоров’ю громадян.

На АЗС відсутні дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію устаткування підвищеної небезпеки. Відсутня декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці. Не проведено ідентифікацію об’єкта підвищеної небезпеки. Відсутній план локалізації і ліквідації аварій та документи, що підтверджують проведення та справність захисного заземлення (не більше 4 Ом) устаткування. Працівникам не були проведені навчання з питань охорони.

Окрім цього, відсутні паспорти та висновки про технічний стан обладнання підвищеної небезпеки та проектна документація на будівництво та влаштування.

Фізичній особі-підприємцю вручено обов’язковий до виконання припис на усунення порушень. Окрім цього, з метою попередження настання нещасних випадків Головне управління звернулось до суду з позовом щодо забори на цій АЗС експлуатації ємності для дизпалива до усунення усіх вимог безпеки.