Головне управління Держпраці у Львівській області застерігає керівників лікувальних установ від порушення трудових прав та соцгарантій медпрацівників

02 лютого 2022

13 січня 2022 року набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України № 2 від 12.01.2022 “Деякі питання оплати праці медичних працівників закладів охорони здоров’я”.

Відповідно до вимог пункту 1 Постанови № 2 передбачено розмір нарахованої заробітної плати медичним працівникам закладів охорони здоров’я державної та комунальної форми власності за повністю виконану місячну (годинну) норму праці у межах фонду оплати праці на 2022 рік на рівні:

  • не менше 20000 гривень – для лікарів (крім лікарів-інтернів) та професіоналів з вищою немедичною освітою, які допущені до медичної діяльності в закладах охорони здоров’я,
  • не менше 13500 гривень для посад молодших спеціалістів з медичною освітою (фаховий молодших бакалаврів), фахівцям з початковим рівнем (короткий цикл) вищої медичної освіти, першим (бакалаврським) рівнем вищої медичної освіти і магістрів з медсестринства.

Звертаємо Вашу увагу, що відповідно до вимог п. 2 Постанови № 2 розмір виплат медичним працівникам визначений п. 1 Постанови №2, можна регулювати за рахунок збільшення розміру надбавок визначених підпунктом “а” підпунтку 2 пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 № 1298 “Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери”.

Головне управління Держпраці у Львівській області застерігає керівників медзакладів від спроб примусу працівників до написання заяв щодо переведення на роботу на умовах неповного робочого часу. Наголошуємо: такі дії можуть містити ознаки складу кримінального правопорушення.

Звертаємо увагу: за оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, в установі, організації, передбачено фінансову відповідальність суб’єкта господарювання відповідно до абз. 2 ч. 2 ст. 265 КЗпП України у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, стосовно якого скоєно порушення та адміністративна відповідальність посадових осіб суб’єкта господарювання, які вчинили дане правопорушення, відповідно до вимог ст. 41 КУпАП.

Водночас, слід зазначити, неповний робочий час може бути встановлений в порядку вимог ст.ст. 56, 32 КЗпП України.

Статтею 56 КЗпП України визначено, що за угодою між працівником та власником (уповноваженим ним органом) може встановлюватись як при прийнятті на роботу так і згодом неповний робочий день або неповний робочий тиждень. Оплата праці в цих випадках проводиться пропорційно відпрацьованому часу.

Також неповний робочий час для працівників підприємства, установи, організації, може бути встановлено в порядку ст. 32 КЗпП України, у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці. У такому випадку роботодавець зобов’язаний повідомити працівника про зміну істотних умов праці не пізніше аніж за два місяці.

Зміни в організації виробництва і праці, відповідно до роз’яснення Верховного Суду України, це раціоналізація робочих місць, введення нових форм організації праці, у тому числі перехід на бригадну форму організації праці, і, навпаки впровадження передових методів, технологій тощо (п. 10 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду судами трудових спорів» від 06.11.1992 № 9).

З метою недопущення порушення прав медичних працівників Головне управління скерувало інформаційно-попереджувальні листи у заклади охорони здоров’я що знаходяться в області, а також в Департамент охорони здоров’я Львівської ОДА та Лправління охорони здоров’я  Львівської міської ради.

Для отримання додаткових консультацій просимо звертатись в громадську приймальню Головного управління Держпраці у Львівській області, що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Валова, 31 або телефонувати за номером: (032) 235-48-42.