Які документи вимагати у працівника на підтвердження проходження ним військової служби під час мобілізації і який орган їх має видавати (чи є затверджена форма такого документа)?

13 жовтня 2015

Відповідно до Положення про військовий квиток офіцера запасу та Положення про військовий квиток рядового, сержантського і старшинського складу, затверджених Указом Президента України від 25 травня 1994 року № 263/94, військовий квиток є документом, яким визначається належність його власника до військової служби, служби в запасі та військового обов’язку, у т. ч. призову та звільнення з військової служби під час мобілізації, в особливий період.
Законодавством не визначено обов’язків громадян або військового комісаріату повідомляти роботодавця про звільнення військовослужбовця у запас. Відповідно і не передбачено якогось особ­ливого документа, який би надавався працівникові для пред’явлення за місцем роботи.
Запис про звільнення за демобілізацією буде зроблено на третьому аркуші військового квитка, там же буде зроблено запис про те, коли і куди зобов’язаний прибути демобілізований після зві­льнення з військової служби.
Наприклад, примірний запис у військовому квитку може бути таким:

12. 25.03.2015 на підставі наказу КПС ЗСУ
від 15.03.2015 № 105-ПМ
звільнений (демобілізований)
в запас і направлений до
Київського РВК м. Харкова.

До місця призначення
зобов’язаний прибути і стати
на військовий облік 26.03.2015
Командир частини підпис В. В. Петренко
М. П.

Після того як звільнений військовослужбовець стане на військовий облік, на аркуші 28 військового квитка буде зроблена відмітка про постановку на військовий облік.
Отже, працівник прибув на роботу після військової служби у зв’язку з мобілізацією. Щоб засвідчити факт того, що працівник став до роботи, роботодавець видає наказ.
При підготовці наказу слід звернути увагу на таке: як і при прийнятті на роботу, перевірити, чи перебуває працівник на військовому обліку. У вій­ськово-облікових документах працівника (військовому квитку) має бути зроблена відмітка про постановку на військовий облік (аркуш 28 військового квитка).
Наступного дня після постановки на військовий облік працівник повинен стати до роботи, якщо не виникли інші обставини.