Коли слід проводити повторну ідентифікацію об’єктів підвищеної небезпеки?

10 жовтня 2019

ГУ Держпраці у Львівській області інформує суб’єктів господарювання, у власності або користуванні яких є хоча б один зареєстрований об’єкт підвищеної небезпеки, що вони зобов’язані провести повторну ідентифікацію у випадках:

  • зміни умов виробництва, номенклатури небезпечних речовин або їх кількості;
  • внесення змін до законодавства у сфері діяльності, пов’язаної з об’єктами підвищеної небезпеки;
  • будівництва в прилеглих  районах  нових  об’єктів, якщо  це впливає   на зміст  відомостей,  наведених  у повідомленні про результати ідентифікації;
  • зміни власника об’єкта.

Інформація про результати повторної ідентифікації подається тільки за тими розділами повідомлення форми  ОПН-1, в які вносилися зміни. 

           У разі проведення змін, що призвели до зменшення на об’єкті підвищеної небезпеки сумарної маси небезпечних речовин порівняно з найменшим нормативом порогової маси відповідно до нормативів порогових мас або ліквідації чи виведення з експлуатації (списання з балансу) об’єкта підвищеної небезпеки – суб’єкт господарювання подає звернення та підтверджуючі документи щодо виключення об’єкта з Державного
реєстру  об’єктів  підвищеної  небезпеки до територіальних  органів  Держпраці.

     Також хочемо наголосити, що Декларація безпеки об’єктів підвищеної небезпеки, на відміну від Повідомлення про результати ідентифікації, переглядається суб’єктом господарювання один раз на 5 років або в інші терміни у разі змін, які можуть вплинути на зміст відомостей поданих в декларації безпеки.