Охорона праці під час ведення гірничих робіт: у ТзОВ«Розвадівбудматеріали» інспектори провели семінар

15 січня 2019

Днями представники ГУ Держпраці у Львівській області з метою покращення роботи служби охорони праці під час ведення гірничих робіт на кар’єрі вапняків Розвадівського родовища провели семінар-нараду щодо дотримання вимог законодавства та нормативно-правових актів з питань праці, охорони праці та промислової безпеки у товаристві з обмеженою відповідальністю «Розвадівбудматеріали».

Підприємство займається виготовленням продукції для будівельної галузі.

Головні державні інспектори відділу нагляду у гірничодобувній промисловості поінформували керівника підприємства та присутніх про права працівників.

Працівники, зайняті на роботах з важкими та шкідливими умовами праці, безоплатно забезпечуються лікувально-профілактичним харчуванням, мають право на оплачувані перерви санітарно-оздоровчого призначення, скорочення тривалості робочого часу, додаткову оплачувану відпустку, пільгову пенсію, оплату праці у підвищеному розмірі та інші пільги і компенсації, що надаються в порядку, визначеному законодавством.

На підприємстві з кількістю працюючих менше 50 осіб функції служби охорони праці можуть виконувати в порядку сумісництва особи, які мають відповідну підготовку. Служба охорони праці підпорядковується безпосередньо роботодавцю. Керівники та спеціалісти служби охорони праці за своєю посадою і заробітною платою прирівнюються до керівників і спеціалістів основних виробничо-технічних служб.

 Водночас роботодавець зобов’язаний за свої кошти забезпечити фінансування та організувати проведення попереднього (під час прийняття на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, щорічного обов’язкового медичного огляду осіб віком до 21 року.

Інспектори наголосили на важливості дотримання Правил охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом.

Ознайомили присутніх з Положенням про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту (ЗІЗ), згідно з яким ЗІЗ видаються працівникам тих професій і посад (професійних назв робіт), що застосовуються у відповідних виробництвах, цехах, дільницях, а також під час виконання певних робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, а також роботах, що пов’язані із забрудненням, або тих, що здійснюються в несприятливих метеорологічних умовах, та передбачені у нормативно-правових актах з охорони праці за нормами безоплатної видачі працівникам спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту, які встановлюють для роботодавця обов’язковий мінімум безоплатної видачі ЗІЗ з визначенням захисних властивостей ЗІЗ та строків їх використання (носіння).

Головний державний інспектор відділу експертизи умов праці повідомила присутнім про обов’язкове офіційне оформлення усіх працівників, а також ознайомила  із законодавством щодо проведення експертизи умов праці і порядком проведення експертизи умов праці. Водночас вона роз’яснила про пільги та компенсації за роботу у важких та шкідливих умовах праці. Наголосила на необхідності атестації робочих місць.