Онлайн-прийом: про дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки та атестацію робочих місць за умовами праці

26 липня 2018

На онлайн-прийомі до фахівців Держпраці звернулись представники підприємств Одеської області. Дмитро Черненко, начальник відділу охорони праці ПАТ «Виробниче об’єднання «Стальканат-Сілур», запитав, чи потрібно суб’єкту господарювання отримувати декларацію відповідності на проведення робіт підвищеної небезпеки при наявності продовженого дозволу на проведення тих самих робіт в діючих електроустановках напругою понад 1000 В та зварювальних робіт.

Начальник відділу експертної роботи, ринкового нагляду та надання адміністративних послуг Сергій Бабенко роз’яснив, що згідно зі статтею 21 Закону України «Про охорону праці» роботодавець повинен одержати дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки. Але, набуття права на виконання вищезазначених робіт та експлуатацію машин і устаткування підвищеної небезпеки може здійснюватися також на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці.

Сергій Бабенко акцентував увагу, що постановою Кабінету Міністрів України від 07.02.2018 №48 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2010 р. № 725 і від 26 жовтня 2011 р. № 1107», розширено перелік робіт підвищеної небезпеки, які виконуються на підставі декларації та перелік машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, що експлуатуються на підставі декларації.

Отже, при наявності у суб’єкта господарювання дозволу на зварювальні роботи та роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В, строк дії якого продовжено згідно діючого законодавства, реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці на право виконання тих самих видів робіт від суб’єкта господарювання не вимагається.

Заступник начальника відділу нагляду в АПК та СКС Максим Тягай поінформував інженера з охорони праці ПАТ «Виробниче об’єднання «Одеський консервний завод» Віктора Гуленко про те, що критерії, класифікація, технічні параметри щодо технологічного устаткування харчової, переробної, поліграфічної, легкої промисловості, на яке необхідно отримувати дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію  машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1107, нормативно-правовими актами з охорони праці не передбачені.

Фахівець Держпраці зазначив що, такі підприємства, як цукрові заводи, кондитерські фабрики, млини, підприємства текстильної галузі, використовують або виробляють вогне- і вибухонебезпечні продукти і речовини. Для переробки сировини на готову продукцію в цих галузях використовують апарати, колони, реактори, печі, транспорті засоби. Тому це вимагає постійного контролю за дотриманням належного технічного стану обладнання, дотриманням інструкцій під час експлуатації обладнання.

Ольга Чебанюк, провідний інженер з атестації робочих місць ПАТ «Одеський машинобудівний завод», звернулась з такими питаннями: «Які робочі місця підлягають обов’язковій атестації робочих місць, і чи потрібно при прийомі на роботу знайомити працівників з результатами атестації?»

Провідний спеціаліст відділу гігієни праці та атестації робочих місць за умовами праці Євген Гавадзюк роз’яснив, що обов’язковій атестації підлягають всі робочі місця підприємства. Згідно з пунктом першим Порядку атестації робочих місць за умовами праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.1992 №442, атестація проводиться на підприємствах і організаціях незалежно від форм власності й господарювання, де технологічний процес, використовуване обладнання, сировина та матеріали є потенційними джерелами шкідливих і небезпечних виробничих факторів, що можуть несприятливо впливати на стан здоров’я працюючих, а також на їхніх нащадків як тепер, так і в майбутньому.

Якщо результати лабораторних досліджень умов праці на робочих місцях є позитивними атестувати такі робочі місця в подальшому непотрібно. При цьому, роботодавець протягом усього часу роботи працівника повинен забезпечувати належні умови праці на робочому місці.

Євген Гавадзюк також зазначив, що відповідно до статті 29 Кодексу законів про працю України перед фактичним допуском працівника до робочого місця, роботодавець зобов’язаний проінформувати працівника під розписку про результати атестації робочого місця, права на пільги та компенсації за роботу в шкідливих умовах відповідно до чинного законодавства і колективного договору.