Працівникам деревообробної галузі розповіли про гарантії щодо охорони праці при офіційному працевлаштуванні

21 грудня 2017

Днями головний державний інспектор відділу нагляду у СКС та АПК управління нагляду в промисловості і на об’єктах підвищеної небезпеки  ГУ Держпраці у Львівській області  провів лекцію з питань реалізації і захисту прав людини на охорону праці  для працівників ТзОВ «Грейт вуд», що у Перемишлянах. Підприємство займається лісопильним та  стругальним виробництвом.

Присутнім розповіли, що Закон України “Про охорону праці” передбачає гарантії прав громадян на охорону праці. Умови трудового договору не можуть містити положення, які не відповідають законодавству України про охорону праці.                                                                                                               

Громадянин при укладанні трудового договору має бути проінформований власником про умови праці на підприємстві, наявність на робочому місці небезпечних та шкідливих виробничих факторів, можливі наслідки їх впливу на здоров’я, про права на пільги та матеріальну чи інші види компенсації за роботу в таких умовах.                                        

Забороняється укладання трудового договору з громадянином, якому згідно з медичним висновком протипоказана запропонована робота за станом здоров’я.   Усі працівники згідно із Законом підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню від нещасних випадків та професійних захворювань, які можуть спричинити втрату працездатності.  Однією з гарантій є те, що працівник має право розірвати трудовий договір за власним бажанням, якщо роботодавець не дотримується законодавства про охорону праці, не додержується умов колективного договору з цих питань.  У цьому разі працівникові виплачується вихідна допомога в розмірі, передбаченому колективним договором, але не менше тримісячного заробітку.  Працівника, який за станом здоров’я відповідно до медичного висновку потребує надання легшої роботи, роботодавець мусить перевести за згодою працівника на таку роботу на термін, зазначений у медичному висновку, і в разі потреби встановити скорочений робочий день та організувати проведення навчання працівника з набуття іншої професії відповідно до законодавства.                                                                                                      

На час зупинення експлуатації підприємства, цеху, дільниці, окремого виробництва або устаткування органом державного нагляду за охороною праці чи службою охорони праці за працівником зберігається місце роботи, а також середній заробіток.                                    

Працівникам, зайнятим на роботах важких і зі шкідливими умовами праці, надається право на додаткові пільги і компенсації. Вони безкоштовно забезпечуються лікувально-профілактичним харчуванням чи молоком або рівноцінними харчовими продуктами, мають право на оплачувані перерви санітарно-оздоровчого призначення, на скорочення тривалості робочого часу, додаткову оплачувану відпустку, пільгову пенсію й інші пільги та компенсації, надані в передбаченому законодавством порядку.                                                                                                            Роботодавець також може за свої кошти додатково встановлювати за колективним договором (трудовим договором) працівникам пільги і компенсації, не передбачені законодавством. Протягом дії трудового договору, укладеного між робітником та роботодавцем, останній має не пізніш як за два місяці письмово проінформувати працівника про зміни виробничих умов та розміри пільг і компенсацій.                                                                                                       

Роботодавець зобов’язаний забезпечити за свій рахунок придбання, комплектування, видачу та утримання засобів індивідуального захисту відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці і колективного договору.  У разі передчасного зношення цих засобів не з вини працівника роботодавець зобов’язаний замінити їх за свій рахунок. У разі придбання працівником спецодягу, інших засобів індивідуального захисту, миючих та    незаражуючих засобів за свої кошти роботодавець зобов’язаний компенсувати всі витрати на умовах, передбачених колективним договором.  Згідно з колективним договором роботодавець може додатково, понад установлені норми, видавати працівникові певні засоби індивідуального захисту, якщо фактичні умови праці цього працівника вимагають їх застосування.

 Головний державний інспектор, також, відповів на запитання, які задавали працівники, зокрема щодо  норм забезпечення спецодягом працівників деревообробної галузі та вимог нормативно-правових актів з охорони праці при лісопильному виробництві.                                                                                                                          .