Презентовано навчальний курс для інспекторів праці з питань протидії торгівлі людьми

26 червня 2020

Торгівля людьми у сучасному світі є одним із найгрубіших масових порушень прав і свобод людини. Суспільна загроза торгівлі людьми, як надзвичайно небезпечного злочину, полягає в посяганні на невід’ємні права людини – право на повагу, на свободу та особисту недоторканність, свободу пересування і вільний вибір місця проживання, а інколи і право на життя.

Оскільки примусова праця і торгівля людьми є важкими кримінальними злочинами, то протидіяти їм необхідно шляхом кримінального правозастосування і кримінальних процедур. Проте є багато причин того, чому цими проблемами мають опікуватися інспектори праці у співробітництві із правоохоронними органами.

Інспектори праці з урахуванням наданих їм повноважень можуть відігравати важливу роль у запобіганні примусової праці та у захисті її жертв. Тому важливість ролі інспекцій праці у цьому процесі беззаперечна. Саме інспектори праці під час проведення інспекційних відвідувань можуть найбільш оперативно виявити ознаки торгівлі людьми з метою трудової експлуатації та передати цю інформацію для подальшого опрацювання та реагування компетентним органам.

З метою належної підготовки інспекторів праці з питань протидії торгівлі людьми Координатором проектів ОБСЄ в Україні із залученням провідних науковців України, Державної служби України з питань праці та за технічної підтримки Державної установи «Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці» розроблено курс дистанційного навчання для інспекторів праці, який презентовано 23.06.2020 на онлайн семінарі за участі керівництва Держпраці та Координатора проектів ОБСЄ в Україні Посла Генріка Вілладсена.

Цей курс має на меті допомогти інспекторам праці у реалізації політики з питань протидії торгівлі людьми шляхом удосконалення практик виявлення та попередження трудової експлуатації. Запропоновані у рамках курсу настанови та інструкції, будуть корисними для інспекторів праці під час здійснення їхньої основної діяльності, та, водночас, сприятимуть боротьбі із торгівлею людьми з метою трудової експлуатації. Вони також зорієнтовані на поглиблення міждисциплінарної співпраці у протидії торгівлею людьми, подальшому удосконаленню механізму протидії на основі комплексного підходу до подолання цього явища та підвищення ролі інспекторів праці у цій співпраці.

Хоча цей курс розроблено у контексті протидії торгівлею людьми з метою трудової експлуатації, багато його положень можуть бути використані для боротьби із іншими формами експлуатації.

Цей курс ґрунтується на аналізі знань та досвіду зарубіжних та національних експертів, які працюють у цій галузі.