За результатами планової перевірки керівника ПВКП «СКАНДІЯ» зобов’язано негайно зупинити експлуатацію небезпечного обладнання

22 лютого 2021

Фахівці Головного управління Держпраці у Львівській області завершили планову перевірку дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці, промислової безпеки та гігієни праці в Приватному виробничо – комерційному підприємстві «Скандія».
Підприємство здійснює діяльність у місті Дрогобич. Основним видом його діяльності є виготовлення поліетиленового рукава та термозбіжної плівки, які використовують для промислових і побутових цілей.
У трудових відносинах з підприємством перебуває 13 осіб, усі робітники виконують роботи підвищеної небезпеки.
Під час перевірки державні інспектор виявили порушення законодавства питань з охорони праці. Серед таких:
– відсутність плану локалізації і ліквідації аварій;
– підприємством не подано декларацію відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки на виконання робіт, що виконуються на висоті понад 1,3 м та на експлуатацію технологічного устатковання хімічного виробництва, а саме: дробилки Zerma300/600 MZ3206/08 та лінії грануляції відходів Colombo RC20;
– не проведено перевірку ефективності роботи систем вентиляції виробничих, складських та допоміжних приміщень;
– не проводяться огляди електрообладнання 6/0,4 кВт;
– під час укладання трудового договору працівників не проінформовано про умови праці та наявність на їх робочих місцях небезпечних і шкідливих виробничих факторів;
– не проведено атестацію робочих місць;
– не проведено лабораторні дослідження умов праці з визначенням шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу на конкретних робочих місцях.
Загалом в межах контрольного заходу зафіксовано 46 порушень вимог законодавства з питань охорони праці та гігієни праці. З метою забезпечення безпечних умов праці керівнику підприємства внесено обов’язковий до виконання припис та рекомендовано негайно зупинити виконання небезпечних робіт та експлуатацію обладнання, що несуть загрожу життю та здоров’ю працівників. До усунення порушень вимог безпеки необхідно зупинити роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 м, а також експлуатувати дробилку Zerma300/600 MZ3206/08 та лінії грануляції відходів Colombo RC20.
За допущені порушення до адміністративної відповідальності притягнуто керівника та трьох інженерно-технічних працівників підприємства.